Nooddrinkwater voor iedereen

Drinkwaterbedrijven zijn volgens de Drinkwaterwet verplicht om altijd drinkwater te kunnen leveren, zelfs bij calamiteiten waarbij het leidingnet niet meer functioneert. Daarvoor is het nooddrinkwatersysteem in het leven geroepen. Drinkwaterbedrijven gaan hierop meer samenwerken.

Wanneer drinkwater langer dan 24 uur niet meer via het leidingnet kan worden geleverd, werkt Dunea samen met gemeente(n) en veiligheidsregio('s) om bewoners van tenminste drie liter drinkwater per persoon per dag te voorzien. Dit heet nooddrinkwater en het wordt uitgedeeld vanaf vooraf overeengekomen distributiepunten. Daar plaatst Dunea dan een grote container met voldoende drinkwater om 2.500 inwoners van 3 liter te voorzien. 

Dat vraagt om een mobiel systeem waarbij drinkwater op verschillende locaties kan worden aangeboden als de nood daar is. Gelukkig komen dergelijke incidenten zelden voor. Toch had elk drinkwaterbedrijf zijn eigen materialen hiervoor in huis. Nu is door alle drinkwaterbedrijven samen één systeem aangeschaft. Dit scheelt materialen en kosten; duurzamer en efficiënter dus. Onze monteurs worden nu opgeleid in het (snel) gebruik van het nieuwe materiaal. 

Verantwoordelijkheden gemeente

Voor de gemeenten in ons leveringsgebied verandert er in principe niets, maar hun rol blijft onverminderd groot. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen van geschikte distributiepunten (1 punt per 2.500 inwoners), de bemensing ervan en de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Ook moeten zij zorgen voor overige logistieke ondersteuning, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat inwoners die minder zelfredzaam zijn, ook nooddrinkwater ontvangen. Belangrijk dus dat er voldoende locaties worden aangewezen, ook in nieuwbouwwijken en dat locaties geschikt zijn om zo'n zware watervoorraad te dragen.

Contactpersoon: Maureen van Rijn, adviseur crisismanagement