Drinkwater deze zomer: tekort of niet?

De operationele reserves zijn op een historisch laag niveau, er valt heel veel regen en de zomer staat voor de deur. Zal er voldoende zijn voor iedereen?

Klimaatverandering brengt vaker en langere droge perioden. Het watergebruik per persoon kan dan ineens flink toenemen. Onze productie- en opslagcapaciteit wordt dan volledig aangesproken. Daarbij groeit de bevolking jaarlijks, dus de watervraag ook. Nu we nog niet alle geplande uitbreiding hebben kunnen realiseren, is de drinkwaterlevering extra kwetsbaar. In droge perioden wordt dit als eerste merkbaar. 

Hoewel we een extreem nat voorjaar hebben, biedt dit beperkt voordeel. We beginnen positief: de grond heeft zoveel water opgenomen en regentonnen gevuld, dat er voorlopig geen kraanwater hoeft te worden gebruikt voor de tuin. Dat scheelt. Regenwater zorgt er ook voor dat de aanvoer vanuit de Maas op peil blijft. En voor onze duinen geldt dat het vele regenwater is opgevangen en op weg is om drinkwater te worden. Maar dit is in plaats van voorgezuiverd rivierwater, want de wincapaciteit uit de duinen is nog onveranderd.  

Update capaciteitsuitbreiding voor korte termijn  

We werken nu ruim vijf jaar aan de uitbreiding van de waterwinning in duingebied Berkheide. Dit moet zorgen voor 7 miljard liter extra per jaar, uit ons huidige rivier-duinsysteem. De projecten die tot nu toe zijn gerealiseerd, leveren ongeveer 2 miljard liter water per jaar op. Nog 5 miljard liter te gaan dus. In september staan er weer diverse projecten in Berkheide gepland om deze benodigde extra liters drinkwater te realiseren. Hiervoor moeten uiterlijk deze zomer de vergunningen afgegeven zijn, zodat er na het broedseizoen kan worden gestart en volgende zomer niet nog nijpender wordt. Een aanvullend systeem kan pas vanaf 2030 operationeel zijn. Hiervoor loopt een m.e.r. procedure. 

Drinkwaterproductie 2021 - 2050

Hoeveel water is er vastgehouden? 

Intussen verwachten we de jaarlijkse verbruikspiek in juni met spanning af. Volgens prognose is er voor iedereen net voldoende, maar hoeveel het watergebruik afwijkt van de prognose, is sterk afhankelijk van het weer, hoeveel water er is vastgehouden (zonder wateroverlast te creëren) in de grond en in de lokale watersystemen, het aantal mensen dat op vakantie is, hoe vaak en hoe lang de tuin wordt gesproeid met drinkwater en hoe vaak en hoe lang er wordt gedoucht.  

Bewust & duurzaam watergebruik  

Het is noodzakelijk geworden om duurzaam met water om te gaan, het hele jaar door. Daarom werken we aan bewustwording en aan vergroting van kennis over oplossingen – zowel onder relaties met invloed en een zorgplicht, als onder klanten. Zo heeft elk bedrijf toiletten waar drinkwater kan worden bespaard en elke gemeente openbaar groen waarvoor regenwateroplossingen kunnen worden geïnstalleerd. Particulieren raden we aan onze Waterbespaarcheck te doen, zodat zij beter inzicht krijgen in hun waterverbruik. Ze ontvangen dan tips op maat, bijvoorbeeld om muziek als douchetimer te gebruiken of een regenton aan te schaffen – nu met korting

Contactpersonen