Oudste waterwinning van Wassenaar ontdekt

In de duinen van Wassenaar is begin dit jaar een bijzondere ontdekking gedaan tijdens werkzaamheden. Samen met archeologen van de gemeente Wassenaar en Antea Group hebben we een belangrijk stukje geschiedenis van ons gebied kunnen blootleggen. Een cadeautje in het jaar dat we 150 jaar bestaan.

Tijdens werkzaamheden in Berkheide zijn de restanten van een boerderij met waterput aan het licht gekomen. Op basis van de eerste bevindingen dateert deze waarschijnlijk uit de vroege middeleeuwen. Dit maakt de vondst uniek en de oudst bekende huisplaats in de gemeente Wassenaar tot nu toe.

Huisplaats

Archeologen van Antea Group, die ons vaker bijstaan bij werkzaamheden in de duinen, hebben verkleuringen in het zand en enkele scherven van aardewerk gevonden in een diepe laag in de bodem. Deze vondsten wijzen op de aanwezigheid van een boerderij. "Dit is bijzonder, want in Wassenaar hebben we nog niet eerder een huisplaats uit deze tijd gevonden", vertelt Jorinde Vroeijenstijn, archeoloog bij de gemeente Wassenaar.

Op het duin

De restanten zijn op 4 meter diepte op een vroegere duintop gevonden en omvatten een boerderij compleet met waterput en haardplaats. Hoewel de omvang van de opgraving relatief klein was, zijn de vondsten bijzonder. Eerder zijn wel resten zoals vuursteen, scherven of botten in het duingebied aangetroffen, maar een huisplaats zoals deze is uniek.

Waterput

De werkzaamheden in Berkheide hebben tot doel meer water te kunnen winnen. Dit is nodig om een groeiende bevolking van noodzakelijk drinkwater te voorzien. Het feit dat Dunea juist op deze plek, in ons jubileumjaar, een oude waterput aantreft, maakt het extra speciaal. Ook in die tijd wist men al dat er in de duinen schoon en betrouwbaar drinkwater te vinden was.

Bron – ook van informatie

Voor archeologen vormen waterputten een waardevolle bron van informatie. "Op de bodem van een put vinden we vaak scherven van kapot aardewerk," legt archeoloog Vroeijenstijn uit. “Je kunt je voorstellen dat iemand wel eens wat uit zijn handen liet vallen boven zo'n put of zelfs bewust iets in de put gooide. Het aardewerk dat in de waterput werd ontdekt, is vermoedelijk uit de 9e eeuw. Er is een sterk vermoeden dat het een boerderij betreft, die al generaties lang door één familie werd bewoond.”

Lokale geschiedenis verrijkt

De gemeentelijk archeoloog van Wassenaar is zeer enthousiast over deze ontdekking: "Deze ontdekking draagt bij aan ons begrip van een periode in de geschiedenis van Wassenaar en Katwijk waar weinig over bekend is. Het is een belangrijk puzzelstukje in het geheel van onze lokale geschiedenis. De kans om een huisplaats als deze aan te treffen is niet groot, waardoor deze opgraving van grote waarde is voor het begrijpen van wie hier woonde en hoe zij omgingen met dit dynamische kustgebied.”

Tijdens noodzakelijke werkzaamheden ook bijdragen aan de kennis over het gebied, is iets waar Dunea niet van schrikt.  Projectleider Kevin Joosten: “Wij zijn het wel gewend en dragen graag bij. Het ging in goede harmonie met alle betrokken partijen. Er is veilig gewerkt en onze werkzaamheden konden op tijd worden hervat.”

 

Contactpersoon: Kim van Holsteijn