Minder watergebruik: zakelijk en op scholen

Voor iedereen geldt de kabinetsopgave om 20% te besparen in 2035, dus ook voor het MKB. Maar hoe? En scholen hebben een dubbelfunctie als het gaat om waterbesparing: kinderen leren over de waarde van kraanwater en het zelf goed doen als gebruiker van een gebouw. Wat doet uw organisatie?

Waterbesparing met en voor bedrijven 

“Laten we niet meer afwachten maar samen een pilot doen voor waterbewuste woningbouw!” klonk de oproep van Wim Drossaert aan het adres van ruim 70 vrienden van Circulair West tijdens een bezoek aan productielocatie Scheveningen. Het viel in goede aarde bij de directeuren en thought-leaders van o.a. bouwbedrijven, gemeenten en provincie. 

Dunea ontving hen voor een excursie en netwerkborrel. Binnen het netwerk inspireren we elkaar op duurzaamheid en circulariteit. Voor Dunea is het ook een kans voor Bewust & Duurzaam Watergebruik. Er is een waterscan voor grootgebruikers, informerende en gedragsondersteunende communicatie voor huishoudens, maar voor al het zakelijk gebruik daartussen is het nog een beetje zoeken.  

Voor iedereen geldt de kabinetsopgave om 20% te besparen, dus ook voor het MKB. Maar hoe? Zoveel sectoren zoveel doelen van watergebruik. Daarom gaan we graag met hen in gesprek en op zoek naar goede voorbeelden. Want ook op watergebruik kunnen bedrijven elkaar inspireren. 
Bedrijven met een rol in de (woning)bouw kunnen dubbel bijdragen aan bewust en duurzaam watergebruik: zelf besparen, bijvoorbeeld in het bouwproces én woningen bouwen die structureel kraanwater besparen, bijvoorbeeld door ze te voorzien van waterbesparende apparatuur en regenwateropvang in plaats van een buitenkraan. Meer informatie hierover vindt u in de toolbox waterbesparing

Werkt u voor een organisatie die kraanwatergebruik (ook in processen) heeft teruggebracht naar het noodzakelijke? Dan bent u misschien een voorbeeld voor anderen! 

Waterbesparing op basisscholen 

Dunea heeft elke basisschool in haar leveringsgebied toiletstickers aangeboden afgelopen maand. De actie moet gebruik van drinkwater om het toilet door te spoelen helpen beperken en de waarde van drinkwater uit de kraan onder de aandacht brengen in de klas. 

Met drinkwater de wc doorspoelen. We doen het elke dag - wel zes keer per persoon. Dat kan minder, als je weet hoe. “Tijdens onze gastlessen over drinkwater bleek dat veel kinderen de kleine spoeling nog niet goed weten te vinden.” vertelt Karin van de Burgwal, programmamanager educatie. “Sommige kinderen drukken dan maar op beide, voor de zekerheid. Daarom zijn we begonnen met een knoppentraining, naast ons verhaal over hoe we drinkwater maken en de natuur beschermen.” 

De waarde van water  

Kinderen gebruiken met 108 liter nu nog het minste water per persoon per dag in vergelijking tot andere leeftijdsgroepen. Maar gezien de klimaatveranderingen, snelle bevolkingsgroei en de moeilijke beschikbaarheid van nieuwe waterbronnen, vindt Dunea het wel belangrijk dat kinderen de waarde van water uit de kraan goed leren kennen. 

Aangeleerd gedrag  

”Watergebruik is een gewoonte; een serie volledig geautomatiseerde handelingen waarbij we niet nadenken”, weet Nicole van Veldhoven, communicatieadviseur gedragsverandering. “Maar waar het voor de toiletspoeling veertig jaar geleden logisch was dat de kleine knop bij de kleine boodschap hoort, moet je dit nu aanleren. In de huidige maatschappij wordt het je steeds vaker gemakkelijk gemaakt om de gewenste keuze te maken, online en offline. Op het toilet is de gemakkelijkste keuze op de grote knop te drukken. Dat je juist de kleine knop het meeste moet bedienen, is niet zo logisch meer, totdat je er bewust van wordt gemaakt. 

50% korting 

Een sticker op de knop voor kleine spoeling is een eenvoudige reminder voor de juiste keuze en geeft ook zoveel mogelijk het nut ervan weer. Van Veldhoven: “Het bespaart 50% drinkwater, dat is allemaal water dat niet hoeft te worden gezuiverd en getransporteerd. Het is de duurzame optie. De toiletstickers voor kinderen zijn gekozen door kinderen; voor de jongsten zonder tekst en aantrekkelijk om op te drukken.” 

Goed voorbeeld 

Dunea biedt alle basisscholen in haar leveringsgebied toiletstickers aan via een mailing met het verzoek drinkwatergebruik ook te bespreken in de klas. Zo kunnen scholen twee vliegen in één klap slaan: een extra lesje over duurzaamheid en in het gebouw het goede voorbeeld geven.   

Wilt u toiletstickers in uw school of bedrijf? Vult u dan het aanvraagformulier in.  

Voor meer informatie kijk op de pagina Bewust & duurzaam watergebruik.

Contactpersonen:

Contactpersoon educatie: Karin van de Burgwal
Communicatie & gedrag Bewust & Duurzaam Watergebruik: Nicole van Veldhoven

WC wordt doorgetrokken