Ontwikkelingshulp en kennisuitwisseling

Vanuit maatschappelijk oogpunt delen we graag onze kennis met de rest van de wereld. Met ontwikkelingsprojecten stimuleren we positieve verandering op kleine schaal. Maar we laten ons ook graag inspireren met kennis uit het buitenland. Die kunnen we wellicht gebruiken voor onze eigen uitdagingen. Daarom ontwikkelen we ook meer gelijkwaardige partnerschappen, waarbinnen we kennis en kunde halen én brengen. We lichten drie samenwerkingen toe.

Excursie Scheveningen

Nama Water Services uit Oman 

Oman gebruikt zeewater als bron voor drinkwater. Een optie die ook bij Dunea wordt verkend binnen het programma Drinkwater voor de toekomst. Begin mei kwam voor het eerst een delegatie van Nama Water Services uit Oman op bezoek. Zij zijn verantwoordelijk voor de watervoorziening in Oman. Samen onderzochten we op welke thema’s wij mogelijk van elkaar kunnen leren. Zoals klantcommunicatie, waterbesparing, klimaatverandering, zout water als bron en hydrologie. Het idee is om een werkbezoek te brengen aan Oman. 

Wim in Kenia

Homawasco Kenia 

Sinds 2017 helpen we het Keniaanse waterbedrijf Homawasco om de snelgroeiende bevolking van Homa Bay County van gezond en kwalitatief goed water te kunnen voorzien. 
In september ging onze directeur Wim Drossaert mee op missie naar Homabay in Kenia, met als doel om de voortgang te bespreken en om de lokale en regionale relaties te versterken. Tijdens het bezoek spraken we met de Nederlandse ambassadeur in Kenia en werden we hartelijk ontvangen door de gouverneur van Homa Bay County, Gladys Wanga:  

“I am pleased with the progress at the Makongeni Water Works Project, in collaboration with our esteemed development partner, Dunea from the Netherlands. This initiative is vital in providing water last-mile connectivity to residents in Makongeni, Kapita, Got Rabuor, Rang’wena, and nearby areas. Our government remains committed to ensuring access to clean water in every household, and we are making steady progress towards achieving this goal.” 

Dunea in Mozambique

IWAMAMBA Mozambique 

In Mozambique werkt Dunea aan het ‘IWAMAMBA’ project: Integrated Water Management of the Mutamba Basin. Samen met onder andere Wetterskip Fryslân helpt Dunea het waterschap van Zuidelijk Mozambique (ARA Sul) met het opzetten van duurzaam grondwaterbeheer. Dit is nodig om beschikbaarheid te garanderen voor drinkwater, sanitaire doelen, irrigatie en industrie. Onze kennis van grondwatermodellen en de zoet-zoutwatergrens in duingebieden komt hierbij goed van pas. Tijdens de missie in juni was er een ontmoeting onder leiding van ARA Sul met alle stakeholders. Hierbij is gesproken en gediscussieerd over grondwaterbeschermingsgebieden, noodzakelijk zijn om de kwalitatieve en kwantitatieve toekomst van het grondwater veilig te stellen.

Meer over Dunea internationaal