Gedragscampagne duinen smaakt naar meer

Samen met gemeente Den Haag is Dunea een campagne gestart om recreanten en omwonenden bewust te maken van de impact van hun gedrag in kwetsbare duingebieden. Ook andere partners van Nationaal Park Hollandse Duinen zijn uitgenodigd om aan te haken.

De hond uitlaten in het Meijendel, vogels spotten in Solleveld of wandelen door Westduinpark. Steeds meer mensen in Nederland zoeken de natuur op voor ontspanning. Genieten van groen is goed voor de gezondheid, maar de natuur is ook kwetsbaar. Als we ook in de toekomst willen genieten van duinen, parken en bossen, moet iedereen er goed voor zorgen. 

Dunea en Den Haag ontdekten dat in de gebieden Westduinpark en Meijendel vergelijkbare overtredingen voor komen: bezoekers die bewust of onbewust van de paden af gaan en bezoekers die hun hond los laten lopen. De toegangsvoorwaarden bij de ingang van de gebieden, blijken onvoldoende te werken. In samenwerking hebben de NPHD-partners daarom een aanpak ontwikkeld om recreanten bewust te maken van de kwetsbaarheid van het gebied en de impact van hun gedrag. Hiervoor zijn technieken verkend uit de gedragswetenschap. De borden en banners van de campagne waren in juli en augustus zichtbaar bij een groot aantal ingangen van Meijendel en Westduinpark.  

Voorzichtige conclusies 

De eerste resultaten zijn positief. Kim van Holsteijn, communicatieadviseur bij Dunea: “We zien dat de campagne een hoge attentiewaarde heeft. Uit een klein kwalitatief onderzoek blijkt dat 95% van de bezoekers de campagne 10 minuten na binnenkomst kon reproduceren (spontaan & geholpen). Qua effect zien we ook al positieve invloed. Er is al een daling te zien in het aantal uitgeschreven processen-verbaal.”  

Opvallend is dat de borden aanleiding blijken voor bezoekers om elkaar aan te spreken op gedrag. Ook helpen ze onze bos- en duinwachters in het gesprek met bezoekers. Een gesprek over impact op dieren verloopt makkelijker dan een gesprek naar aanleiding van een verbodsbord. Of er echt sprake is van veranderd gedrag zal het onderzoek op langer termijn positieve resultaten moeten laten zien. 

Het vervolg 

Bij de start van het nieuwe broedseizoen in maart, wordt de campagne verder uitgebreid met meer dieren, in meer gebieden en met handhavingsacties. Staatsbosbeheer en een aantal gemeenten heeft al aangegeven interesse te hebben. Wilt u ook gebruik maken van de campagne. Neem dan contact op met Charissa Koolen via communicatie@nationaalparkhollandseduinen.nl.