Dunea is Climate Smart Utility, vanaf 2023 mét materialenpaspoort voor leidingen

Dunea gaat vanaf 2023 werken met een materialenpaspoort voor leidingen. Hierin wordt o.a. vastgelegd welke materialen en grondstoffen wanneer beschikbaar komen voor hoogwaardig hergebruik. Dit, ons waardecreatiemodel en andere duurzame initiatieven hebben ertoe geleid dat IWA ons de eretitel Climate Smart Utility heeft gegeven. We voelen ons trots en duurzaam aangemoedigd!

“Hoewel we het er natuurlijk niet voor doen, is het fijn om deze erkenning te krijgen van de International Water Association”, verklaart strategisch manager Willemijn Bouland. “We hebben volgens de internationale brancheorganisatie goede eerste stappen gezet in mitigatie - zoals CO2-reductie, in adaptatie – zoals met onze bronnenvisie nieuwe bronnen en in leiderschap – zoals met een waardecreatiemodel en een geïntegreerd jaarverslag.” 24 van de 140 aangesloten internationale waterbedrijven ontvingen deze erkenning. Dit is vooral bedoeld als aanmoediging om door te gaan op de ingezette weg en dat is Dunea zeker van plan.

Materialenpaspoort

Het digitale materialenpaspoort voor waterleidingen is het volgende wapenfeit. Vanaf 2023 wordt hierin vastgelegd uit welke materialen en grondstoffen een leiding bestaat, waar de leiding zich bevindt en wanneer hij beschikbaar komt voor hoogwaardig hergebruik. Het aanleveren van benodigde informatie door leveranciers nemen we mee in onze aanbestedingen. Ook andere drinkwaterbedrijven gaan met het materialenpaspoort aan de slag. Het materialenpaspoort is tot stand gekomen door nauwe samenwerking binnen het netwerk Blauwe Netten onder begeleiding van MVO Nederland en na een succesvolle pilot met Madaster, de leverancier die het paspoort technisch mogelijk maakt.

Doel is om alle 100.000 kilometer leidingen in Nederland volledig circulair te laten zijn in 2050. Het paspoort is hiervoor een belangrijke eerste stap, omdat het de transparantie in de keten vergroot en daarmee de sturing op hergebruik van materialen verbetert. Inzicht in de kwaliteit van reststromen, én het moment en locatie waarop deze beschikbaar komen zijn onmisbaar om hoogwaardig hergebruik te realiseren. Het maakt de planning en logistiek van werken met circulaire materialen mogelijk. Aangezien leidingen een levensduur hebben van meerdere decennia, beginnen we nu. Zo creëren de betrokken partijen de materialenbank van de toekomst.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Willem van Wijkprogramma coördinator Dunea Klimaatneutraal.