Uitbreiding waterwinning Mientkant nodig voor bevolkingsgroei

Onze regio groeit en Dunea heeft een pittige opgave. De vraag naar drinkwater neemt snel toe door de toename van het aantal inwoners, woningen en economische activiteit. Duingebied Berkheide met productielocatie Katwijk moet in 2026 jaarlijks 7 miljard liter extra leveren. Dunea moet waterwinning aan de Mientkant realiseren om rond 2025 drinkwater te kunnen leveren aan circa 15.000 extra mensen.

Naast het optimaliseren en uitbreiden van de huidige winningen, investeert Dunea in nieuwe bronnen. Nieuwe bronnen en bijbehorende infrastructuur kunnen echter pas vanaf 2030 drinkwater leveren.

Historisch erfgoed

In het waterwingebied waar Dunea wil uitbreiden, staan 18 barakken uit de Tweede Wereldoorlog. Om de waterkwaliteit te beschermen mogen er maar zeer beperkt activiteiten plaatsvinden in een waterwingebied. Met de huidige plannen kunnen we het waterwinsysteem aan de Mientkant uitbreiden en een kern van 4 historische barakken behouden. De overige 14 barakken worden weggehaald omdat ze een risico zijn voor de waterkwaliteit. Dunea gaat de kern van 4 barakken restaureren en ze een nieuwe functie geven die past bij de bescherming van duin en water. Zo kan een deel van het historische erfgoed behouden blijven en kan Dunea voldoen aan haar verplichtingen als drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder.

Natuur en recreatie

In een gebied van 0,9 ha staan bomen op het tracé waar de drain voor de drinkwaterwinning moet komen. Deze moeten weg omdat daar geen bomen mogen staan, vanwege het risico dat wortels de drain beschadigen. Dunea plant op een gebied ter grootte van 1,2 ha bomen terug en zorgt voor een aaneengesloten natuurgebied. Zo zorgt Dunea voor een balans tussen drinkwater, erfgoed, natuur en recreatie in de Mientkant

Er ligt een schetsontwerp dat tot stand is gekomen met ideeën en suggesties van belanghebbenden. Deze voorziet ook in een mooi wandelpad waar wandelaars van de natuur kunnen genieten en het historische erfgoed kunnen beleven. Het ontwerp wordt verder uitgewerkt en zal vervolgens aan belanghebbenden en inwoners uit Katwijk en omgeving worden gepresenteerd. 

Omgevingsvergunning

Dunea kan de waterwinning in de Mientkant gaan uitbreiden als de barakken en bomen op het tracé zijn verwijderd. In 2020 is de benodigde omgevingsvergunning hiervoor afgegeven. Er loopt een hoger beroep tegen dit besluit. Dunea is in afwachting van de uitspraak van de rechtbank.