Project Materiaal onbekend gestart

Onlangs is een nieuw project gestart in ons leveringsgebied: klanten in woningen van voor 1960 kunnen deze maanden bezoek krijgen van een Dunea-monteur. Zijn missie: onbekend leidingmateriaal bekend krijgen.

Onze data scientists ontdekten dit jaar dat onze database nog lege velden bevatte waar we een materiaalsoort verwachtten. En als je niet weet wat het materiaal is, kun je ook niet met zekerheid uitsluiten of er leidingdelen van lood tussen zitten. En dat willen we wel, aangezien RIVM-onderzoek de afgelopen jaren heeft laten zien dat er meer mensen gevoelig zijn voor blootstelling aan lood via drinkwater, dan eerder gedacht. En de sector heeft een afspraak met de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). 

Zoekproces 

Klanten ontvangen een brief met een afspraak die ze kunnen verzetten als het niet uitkomt. Onze monteurs controleren bij een huisbezoek de leidingen bij de watermeter en leggen de aangetroffen materiaalsoort vast. Met deze informatie brengen we onze gegevens op orde en weten we welk onderhoud de leiding nodig heeft in de toekomst. Na het bezoek ontvangen klanten een brief met het schouwresultaat en weet de klant of een vervolgactie noodzakelijk is. 

Vervolgactie 

Mocht het materiaal lood worden aangetroffen, dan ontvangen klanten een consumptieadvies. Als het om lood in de aansluitleiding gaat, komen we die zo snel mogelijk gratis vervangen. Wordt er bij de watermeter gezien dat er binnenleidingen van lood zijn, dan adviseren wij klanten om contact op te nemen met hun verhuurder of - bij eigendom - met een installateur om de leiding(del)en te laten vervangen. Zo werken we aan zowel data- als waterkwaliteit. 

Meer informatie