Locatie Bergambacht in de steigers

Het huidige zuiveringssysteem van rivieren en duinen moet goed op orde blijven, want die gaat de komende jaren naar maximale capaciteit en moet nog decennia vooruit kunnen. Ook als er rond 2030 nieuwe bronnen en zuiveringen zijn bijgekomen. Dunea werkt daarom aan een stevig investeringsprogramma voor het rivier-duinsysteem.

De eerste stap is het ontwikkelen van de Afgedamde Maas en de Lek tot mengbedrijf en het doen van inspecties aan de rivierwatertransportleidingen die voorgezuiverd rivierwater naar de duinen brengen.

Mengbedrijf – de Lek als volwaardig innamepunt

Als er zowel Lek- als Maaswater kan worden ingenomen, komt er meer water beschikbaar en kunnen we beter inspelen op veranderingen in de waterkwaliteit van de rivieren. Vooral het kunnen schakelen van pompen, kleppen en doseringen vraagt aanpassingen van systemen. Het innamepunt aan de Lek en de huidige bezinkbekkens moeten worden aangepast. Er is een doseerinstallatie voor ijzerchloride nodig voor het laten bezinken van zwevende bestandsdelen in het lekwater en extra leidingwerk tussen installaties. Ook zal een biomonitor worden geïnstalleerd die de waterkwaliteit van het ingenomen water uit de Lek continu bewaakt.

Intentieovereenkomst gemeente Krimpenerwaard

De veranderende rol van de locatie Bergambacht van voorzuiveringslocatie naar innamepunt voor drinkwater betekent ook iets in onze relatie tot de omgeving. Met de gemeente Krimpenerwaard is overleg geweest en we hebben een positieve grondhouding voor elkaars ruimtelijke opgaven afgesproken. Deze omvat voor Dunea toekomstige aanpassingen aan hun huidige productievoorzieningen in Bergambacht en voor de gemeente de wens om grond te verwerven voor de realisatie van een nieuw gemeentehuis. Ook verkennen we de mogelijkheid om het Natuur Netwerk Nederland op een deel van de percelen in Bergambacht te ontwikkelen. De intentieovereenkomst loopt niet vooruit op besluiten die hierover moeten worden genomen maar richt zich op de te volgen processen, met name met oog voor het belang van een goede ruimtelijke ordening, participatie en de zorgplicht drinkwater.

Cultuurhistorische waarde

Dunea en de gemeente Krimpenerwaard hebben ook een convenant cultuurhistorische waarde Pompstation Bergambacht afgesloten. Hierin krijgen de cultuurhistorische aspecten van de locatie uit 1955 een plek in Dunea’s besluiten over de ruimtelijke ontwikkelingen van het pompstation. Ook komen er procesafspraken over een passende balans tussen cultuurhistorische waarde en de continuïteit van de drinkwatervoorziening, waarbij de laatste doorslaggevend is.

Neem voor meer informatie contact op met Margot Kwee.