Als wij mochten kiezen

Op 16 maart bepaalt de kiezer wie de gemeenten in ons leveringsgebied gaan besturen. Wij wensen alle kandidaten veel succes en brengen graag de belangen van duin en water onder de aandacht. Welke onderwerpen spelen er in uw gemeente?

Dunea levert drinkwater aan en beheert de duinnatuur voor 17 gemeenten die ook onze aandeelhouder zijn. Uitdagingen voor de toekomst willen en moeten wij samen met hen aangaan. Zoals voor de uitbreiding van de waterwinning. Als we niet snel aan de slag gaan, kan er een drinkwatertekort ontstaan. Het is belangrijk dat gemeenten hier rekening mee houden in hun plannen voor ruimtelijke inrichting. Ook is het essentieel dat vergunningstrajecten voortvarend worden doorlopen en niet onnodig vertraging oplopen. 

Daarom richten wij ons in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen tot de kandidaten in ons leveringsgebied, om aandacht te vragen voor de opgaven waar wij voor staan. Wij hopen hier na de verkiezingen samen met de nieuwe bestuurders de schouders onder te zetten.

Den Haag: Voldoende drinkwater en natuur nodig voor een groeiende bevolking 

Den Haag groeit hard de komende jaren. In 2030 zijn er 50 duizend inwoners meer dan nu. Die groei brengt uitdagingen met zich mee voor duin en water. Niet alleen het leveren van voldoende drinkwater voor de toekomstige inwoners wordt spannend. Al die extra inwoners hebben ook behoefte aan natuur en ruimte voor recreatie.
Meer informatie over Den Haag.

Leiden: Zoetwatervoorraden beschermen, samenwerken in de ondergrond

De gemeente Leiden is sterk in ontwikkeling. Zo worden er bijvoorbeeld veel woningen gebouwd en zijn er grote ambities op het gebied van klimaat en energie. Drinkwater maakt daar integraal onderdeel van uit! Het is daarom belangrijk dat we goed blijven samenwerken en toekomstige wingebieden voor drinkwater beschermen.
Meer informatie over Leiden. 

Katwijk: Drinkwater, natuur en duurzaam bouwen 

In de gemeente Katwijk worden de komende jaren veel woningen gebouwd, zoals in de wijk Valkenhorst. Dat betekent ook een grotere behoefte aan drinkwater. Alleen door nu breed te zoeken naar oplossingen, kunnen we ook in de toekomst iedereen van drinkwater voorzien. Dat doen we graag samen met de gemeente en gebiedspartners.
Meer informatie over Katwijk.

Wassenaar: Drinkwater, natuur en recreatie in balans

Het gaat goed met de biodiversiteit in Meijendel. Veel bijzondere plantensoorten zijn stabiel gebleven of zelfs teruggekeerd na afwezigheid. Daar zijn we trots op! Maar er zijn ook uitdagingen. De bevolking in de regio neemt toe en dus ook de behoefte aan drinkwater en natuur. Wij balanceren de verschillende functies van het duingebied. Benieuwd naar onze aanpak?
Meer informatie over Wassenaar.

Zoetermeer: Knooppunt van drinkwater in Zuid-Holland

In Zoetermeer ligt de levensader van de watervoorziening in Zuid-Holland. Jaarlijks stroomt hier meer dan 87 miljard liter rivierwater door grote leidingen naar de duinen om te worden gezuiverd tot drinkwater. We vragen de gemeente Zoetermeer om bij hun plannen voor woningen e.a. voorzieningen rekening te houden met deze leidingen, want we kunnen geen risico nemen met het drinkwater van zo veel mensen.
Meer informatie over Zoetermeer.

Meer informatie over de opgave van Dunea.