Alert op situatie in Oekraïne

De oorlogssituatie in Oekraïne beïnvloedt ons allemaal. Een humanitaire ramp voltrekt zich, waarbij de drinkwatervraag zich met de vluchtelingen door Europa verplaatst en steeds beschikbaar moet zijn. In Nederland speelt de maatschappelijke discussie over contracten met Russische bedrijven en zijn we extra alert op digitale dreigingen.

Organisaties gespecialiseerd in noodhulp, zoals het Rode Kruis, zorgen samen met lokale partijen voor de drinkwatervoorziening aan vluchtelingen. In Nederland heeft elke veiligheidsregio de opdracht gekregen om vluchtelingen op te vangen. Uiteraard levert Dunea lekker en veilig drinkwater aan die locaties.

Digitaal extra alert

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, ook op het gebied van digitale dreigingen. Cyberveiligheid staat altijd hoog op de agenda. Aangezien cybersecurity geen grenzen kent, is samenwerking met de overheid en collega-vitale aanbieders van groot belang. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft tot nu toe geen concrete aanwijzingen dat digitale aanvallen in relatie tot de oorlog in Oekraïne impact hebben op Nederland, maar sluit die en eventuele gevolgen niet uit. Wij vinden onze (digitale) veiligheid minstens net zo belangrijk als het leveren van goed en betrouwbaar drinkwater. Dit heeft dus de hoogste prioriteit.

Contractbeheer

De oorlog heeft een maatschappelijke discussie te weeg gebracht over contracten met Russische bedrijven. Dunea kijkt op dit moment naar het lopende contract met het Russische Gazprom voor de gaslevering aan onze gebouwen. Dit doen we zorgvuldig, met oog op juridische en financiële haken en ogen in geval van contractbreuk. Om die reden kunnen we nog niet vooruitlopen op een eventueel besluit.