Klimaatadaptatie: droogte, overstromingen, opwarming

De huidige overstromingen maken weer pijnlijk duidelijk hoe belangrijk klimaatadaptatie is. Terwijl onze innamepunten aan de Lek en de Maas recordwaterstanden verwerken, zijn we ook voorbereid op droogte.

Het natte voorjaar zorgde ervoor dat de infiltratieplassen in de duinen en het grondwaterpeil volledig op peil kwamen. De maand juni was mooi en dat zagen we terug in onze afzet. Aan het waterverbruik zien we ook dat onze klanten nog steeds minder op vakantie gaan en veel thuis werken vanwege coronamaatregelen. Desondanks verwachten we dat we nabij de jaarprognose van ruim 79 miljard liter uitkomen.  

Doorkijkje deze zomer 

De afvoeren van Maas en Rijn zijn nu extreem hoog - zeer ongewoon voor de tijd van het jaar. Dunea monitort de waterstanden en de kwaliteit en heeft maatregelen getroffen bij de innamepunten. Een innamestop is één van de opties. Maar zou er vanaf nu geen druppel meer vallen, dan komen de droogtescenario’s weer in beeld. Ook daarop zijn wij voorbereid. Zo plannen wij bijvoorbeeld uit voorzorg geen risicovolle werkzaamheden aan de rivierwaterinfra in de zomermaanden.  

Hittestress 

Zodra het kwik tropische waarden bereikt, zullen we onze klanten weer adviseren om voldoende kraanwater te drinken. Dat hitte in de bebouwde omgeving ook effect heeft op de ondergrond en de waterkwaliteit, is helaas wat minder bekend. Waterleidingen onder bestrating kunnen opwarmen door de hoge buitentemperatuur en verder door andere leidingen in de buurt, zoals warmtenetten. Daardoor kan het water in de leidingen boven de 25 graden komen, een temperatuur waarop legionella goed gedijt. Om opwarming en gezondheidsrisico’s te voorkomen leggen we leidingen bij voorkeur in de schaduw van gebouwen, maar liever nog in een groenstrook waar struiken zorgen voor schaduw en natuurlijke verkoeling. En uiteraard op voldoende afstand van infra die warmte afgeeft. Een flinke opgave voor de boven- en ondergrond. 

Systeemaanpassing noodzakelijk 

De komende jaren zullen de jaarprognoses verder stijgen als gevolg van bevolkingsgroei. Eventuele verbruikspieken vanwege droogte & hitte komen daar nog bovenop. Verminderen van kraanwatergebruik en inzet van alternatieve waterbronnen als regenwater en afvalwater, zullen helpen om de vraag naar drinkwater beheersbaar en leverbaar te houden. Ook dit is klimaatadaptatie. Kraanwater dat je niet vraagt, hoeft immers niet te worden geproduceerd. Dat scheelt als er in droge tijden minder beschikbaar is. Bovendien gaat er dan minder afvalwater naar het riool en de afvalwaterzuivering.  

Help bedrijven en huishoudens

Opvang en gebruik van regenwater door bedrijven en in huis heeft niet alleen voordelen voor de drinkwateropgave maar geeft ook ketenvoordelen. Als piekbuien lokaal worden gebufferd, scheelt dit op piekmomenten in afvoer en overlast. En dat water kun je dan prima hergebruiken voor allerlei doeleinden. Zo staat drinkwaterbesparing misschien wel aan de basis van klimaatadaptatie. Gelukkig zien steeds meer partners deze synergie. We roepen dan ook op om waterbesparende maatregelen onderdeel te maken van klimaatadaptatie en van alle bijbehorende subsidietrajecten. Zo werken we echt samen aan de watertransitie.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruben Wentink, strategisch omgevingsmanager Waterketen en klimaatadaptatie.