Innovaties voor duin en water

Voor de uitdagingen van vandaag en morgen zoeken we actief naar oplossingen. Is membraanfiltratie een goede voorzuivering voor het Valkenburgse Meer, potentiële nieuwe bron voor drinkwater? Kan er een tool worden bedacht waarmee zowel publiek als natuurbeheerder meer inzicht krijgt in duinbezoek? We onderzoeken het!

Duin: de druktemonitor 

Steeds meer mensen weten de natuur te vinden voor ontspanning en sport. Zo ook bij Dunea. Het bezoek in onze kwetsbare natuurgebieden neemt toe door bevolkingsgroei in de regio en door brede herwaardering van natuurbezoek. Op zich positief, want hoe breder het gebied wordt gekend en gewaardeerd, hoe meer mensen het beschermen, maar kwetsbare duingebieden mogen niet onder de voet worden gelopen. Daarnaast heb je als bezoeker op zoek naar natuurbeleving, heb je niet altijd zin om ‘jouw momentje in de natuur’ met veel anderen te delen.  

Als Dunea en als Nationaal Park Hollandse Duinen willen we een goede spreiding van bezoekers, zodat we natuur & recreatie in goede balans kunnen houden. Studenten van de Haagse Hogeschool onderzoeken of techniek kan helpen om bezoekers naar rustiger plekken te verleiden en om beheerders beter inzicht te geven in recreatiestromen. We kijken uit naar de resultaten! 

Water: membraanfiltratie 

Pilot Valkenburgse Meer maakt onderdeel uit van het multi-bronnenprogramma van Dunea. Dit programma helpt de zekerheid van waterlevering te vergroten in geval van tegenslag. Belangrijk voor huidige en toekomstige inwoners van ons leveringsgebied. 

Het Valkenburgse Meer is geselecteerd als mogelijke nieuwe drinkwaterbron voor Dunea omdat deze kan voorzien in een substantieel deel van de benodigde capaciteit. Het oppervlaktewater is van voldoende kwaliteit en na een beperkte voorzuivering is het water geschikt om het bestaande zuiveringssysteem in te gaan. De transportafstand naar productielocatie Katwijk en de duinen, is slechts 5 kilometer. Dat scheelt energieverbruik en geeft beperkt risico op verstoring van de aanvoer. Het meer heeft al een aantal gebruiksfuncties en daarin liggen kansen. Met name recreatie past bij een gezamenlijk belang voor goede waterkwaliteit. Net zoals in de duinen. 

Dunea doet onderzoek naar de zuivering van het water en naar een goede inpassing van de inname van water uit het Valkenburgse Meer in de omgeving. Dit najaar verwachten we te kunnen starten met de constructie van een tijdelijk gebouwtje met de proefopstelling. Dan kan het onderzoek, dat drie jaar duurt, ook echt beginnen. 

infografic Pilot Valkenburgse Meer

Klik op de afbeelding om te vergroten.