Unmanned Valley en natuurbeheerders op verkenning

Dunea, Staatsbosbeheer en Unmanned Valley verkennen in hoeverre drone- en ander sensorgerelateerd onderzoek kan samengaan met en eventueel kan worden ingezet voor bescherming van de kwetsbare natuur en een veilige drinkwaterwinning.

Unmanned Valley, het fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen, is gevestigd op voormalig marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk. Dit is in de directe nabijheid van Berkheide, een Natura 2000-beschermd natuur- en waterwingebied, waar Staatsbosbeheer en Dunea de belangrijkste natuurbeheerders zijn. De gezamenlijke verkenning bestaat uit drie delen: een eventuele vliegroute van Unmanned Valley richting zee voor onderzoek naar sensorgerelateerde technologieën en toepassingen, de monitoring van drone- en ander luchtverkeer (geautoriseerd en ongeautoriseerd), en het gebruik van drones en sensortechnologie door Dunea en Staatsbosbeheer voor hun kerntaken. 
  

Duin en water 

Natuurbeheerder en drinkwaterbedrijf Dunea wil graag verkennen welke onderzoeksactiviteiten van Unmanned Valley mogelijk zijn, zonder risico’s voor waterwinning en natuurkwaliteit. Wim Drossaert, directeur Dunea: “De zorg voor duin en water staat bij ons op 1, 2 en 3. Tegelijk geloven wij dat nieuwe technologieën noodzakelijk zijn om onze taken in de toekomst naar ieders tevredenheid te kunnen blijven uitvoeren. Daarom verkennen we kansen voor technologie in samenhang met de bescherming én beleving van ons natuur- en waterwingebied.”  
  

Kansen voor natuurbeheer 

Ook Staatsbosbeheer wil graag de mogelijkheden van professioneel dronegebruik boven beschermd natuurgebied onderzoeken. “Drone- en sensortechnologie worden steeds meer onderdeel van het dagelijks leven”, verklaart Nick de Snoo, Hoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland. “De technologieën worden al toegepast in tal van sectoren om het werk veiliger en efficiënter te maken, bijvoorbeeld op het gebied van inspectie en handhaving, onderzoek en landmeetkunde. Onze interesse gaat uiteraard uit naar toepassingen voor natuurbeheer.” 

Ruimte voor innovatie 

Theo de Vries, programmamanager van Unmanned Valley, is blij met de samenwerking: “Er is een groeiende aandacht voor het gebruik van drones en andere sensor-based toepassingen. Drones maken het bijvoorbeeld mogelijk om razendsnel gegevens te verzamelen. Tegelijkertijd zou er steeds vaker ongeautoriseerd recreatief met drones boven natuurgebieden gevlogen worden, wat een blinde vlek is. De verkenning met Dunea en Staatsbosbeheer opent de deur richting de verdere ontwikkeling van innovatieve business cases, droneveiligheid en -regelgeving.” 

De verwachting is dat de samenwerking leidt tot nieuwe inzichten en kansen voor het gebruik van deze innovaties in natuur- en waterwingebieden in goede relatie tot veiligheid, regelgeving en governance. Een onafhankelijk bureau start deze week met ecologisch onderzoek in het gebied waar Unmanned Valley graag een vliegcorridor wil voor haar onderzoeksvluchten richting zee. 

 

Natuur- en waterwingebied Berkheide in vogelperspectief