Volg live het online waterdebat op 9 februari 

Het waterbeheer loopt tegen grenzen aan. Om Nederland toekomstbestendig te maken moeten beleidsmakers nu keuzes maken. Daarom organiseren drinkwaterbedrijven en waterschappen een waterdebat, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Komt u 9 februari ook online?

Het belang van water moet hoger op de politieke agenda komen te staan. Het systeem dat we nu kennen, houdt onvoldoende rekening met de realiteit van vandaag. Daarin wisselen periodes van overvloedige regenval en langdurige droogte elkaar af. Dit zet drinkwaterbronnen kwalitatief en kwantitatief onder druk. Er zijn dringend aanpassingen nodig om de beschikbaarheid van drinkwater robuust en toekomstbestendig te maken. Aanpassingen waarop drinkwaterbedrijven zelf geen invloed hebben, maar de politiek wel.  

Bevolkingsgroei 

Dunea innoveert volop om voorbereid te zijn op de uitdagingen van morgen. Voor de bevolkingsgroei in West-Nederland moeten we meer water kunnen produceren en infrastructuur aanleggen voor nieuwe wijken. Dunea stimuleert bewust watergebruik en draagt met expertise bij aan duurzaam watergebruik in nieuwe wijken. 

Beschikbaarheid van schone bronnen 

Onze primaire bron voor de productie van drinkwater, de Maas, is kwetsbaar voor verontreinigingen. Bovendien zijn we, doordat we aan het einde van deze rivier liggen, afhankelijk van wat andere gebruikers stroomopwaarts voor ons overlaten. Zelf hebben we een multi-bronnenstrategie ontwikkeld en doen we onderzoek naar nieuwe bronnen voor drinkwater en productietechnieken. 

Gebrek aan ruimte dwingt tot keuzes 

Maar voor een toekomstbestendig Nederland is meer nodig. Op nationaal niveau zijn er dringend keuzes nodig bij de inrichting van ons land, zowel boven- als ondergronds. Water moet hierin sturend zijn en een transitie van ons huidige watersysteem is daarom onvermijdelijk. Waterschappen en drinkwaterbedrijven willen graag met u in gesprek over een dergelijke transitie.   

Programma Waterdebat 

Peter van der Velden (Vewin) en Rogier van der Sande (Unie van Waterschappen) leiden het debat kort in. Daarna volgen twee talkshows, geleid door Maarten Bouwhuis (BNR Nieuwsradio). De onderwerpen zijn 'Nationale watertransitie noodzakelijk voor een toekomstbestendig Nederland' en 'Schoon water: geen luxe maar noodzaak'. De vragen hierbij worden beantwoord door experts en politiek, waarbij u als deelnemer ook actief inbreng kunt leveren. 

Deelnemen? 

Datum: 9 februari  
Tijd: van 15.30 tot 17.30 uur  
Aanmelden: U kunt zich tot vrijdag 5 februari aanmelden via waterevent@vewin.nl. Vlak voor het debat krijgt u een e-mail met informatie om toegang te krijgen tot het Waterdebat. Het Waterdebat is alleen toegankelijk als u zich hiervoor aanmeldt. We hopen u van harte virtueel te mogen verwelkomen!