Hoe gaan we om met de drukte onder onze voeten?

Drinkwater is primair voor elk gebouw maar mag niet opwarmen onderweg. ‘De StraaD’ bracht infrapartners samen en maakte een blauwdruk voor de ondergrond. Gebruikt u hem al?

Elektriciteit, warmte, kabels, drinkwaterleidingen, boomwortels; er is steeds minder ruimte in de ondergrond. Er is ruimtegebrek en dan moet de meeste infra voor energieconcepten er nog bij. Dat maakt de ligging van drinkwaterleidingen van steeds groter belang voor waterkwaliteit en leveringszekerheid.  

Drinkwaterbelangen in beeld  

Niet alleen graafschade en leveringsonderbrekingen liggen op de loer, maar ook aantasting van de kwaliteit van drinkwater dat onderweg is naar de klant. Om deze belangen beter bekend te krijgen en meer inzicht te krijgen in de belangen van andere infrapartijen, werkte Dunea mee aan de vijfde editie van de StraaDkrant. Initiatief De StraaD zoekt duurzame oplossingen voor de bebouwde omgeving en publiceert deze.  

Samenwerking 

“Verstedelijking, verdichting, energietransitie en hittestress zijn in ons gebied grote uitdagingen voor de uitvoering van onze maatschappelijke taak”, verklaart strategisch omgevingsmanager bij Dunea, Mark Janssen Lok. “Deze uitdagingen kunnen we niet alleen aan, samenwerking is noodzakelijk, bijvoorbeeld met gemeenten. Om zo’n samenwerking op gang te brengen, moeten onze uitdagingen hoger op de gemeentelijke agenda komen. Onze bijdrage aan deze krant helpt daarbij.”  

Lees hem! 

StraaDkrant #5 is voor iedereen die werkt aan, in en onder de straat; van gemeentebestuurder tot projectontwikkelaar en van specialist ruimtelijke ordening tot ontwerpers van distributienetten. 

Meer informatie 

  • Lees hier StraaDkrant #5 over een toekomstbestendige ondergrond. 
  • Meer weten over Dunea’s uitdagingen in de ondergrond? Op zoek naar samenwerking? Neem contact op met Mark Janssen Lok.  
  • Meer over De StraaD