De waterketen gaat doorrrr

Dunea heeft met veertien partijen, waaronder zeven aandeelhoudende gemeenten, de samenwerking in de waterketen verlengd. Doel is het gebruik van water in de breedste zin, ook in de toekomst betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam te houden.

Netwerk Waterketen Delfland (NAD) bestaat uit gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Individueel zorgen ze voor drinkwaterproductie & distributie, transport en zuivering van afvalwater. Om het totaal betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam te houden, is het nodig om informatie en kennis uit te wisselen, de keten duurzaam voor te bereiden op klimaatverandering en goed gekwalificeerd personeel te hebben.

Winst te behalen

Hoewel al intensief wordt samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van rioolbeheer en -onderhoud, is er nog winst te behalen. “Dunea is volop aan de slag om op korte termijn aan de watervraag van meer mensen te kunnen voldoen, maar dat moet vervolgens ook nog de hele afvalwaterketen door”, duidt directeur Wim Drossaert. “Wij zien kansen in lokaal hergebruik van water bij bedrijven en in huis. Dat beperkt de hoeveelheid afvalwater dat moet worden afgevoerd en gereinigd. En wij zien kansen in het benutten van de temperatuur van drinkwater en afvalwaterstromen. Dat is zoveel duurzamer dan fossiele bronnen, dat het de CO2-uitstoot flink kan beperken.”

Projecten

De komende jaren is er naast duurzame omgang met water ook meer aandacht voor klimaatadaptatie en ‘sluiting van de waterketen’. Er komen medewerkers in dienst van de samenwerking en deelnemers van het NAD werken in logische teams samen aan projecten. Bekijk hier de video over de langetermijnvisie

Vervolg eerdere samenwerking 

De nu ondertekende overeenkomst is het vervolg op de samenwerkingsovereenkomst uit 2013, toen het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) van start ging. Met de betrokkenheid van de drinkwaterbedrijven en de bredere duurzaamheidsambities gaat het netwerk nu verder onder de naam Netwerk Waterketen Delfland, in elk geval tot en met 2027. 

Meer informatie