De groeiende waarde van duin & water

Eind vorig jaar hebben we u uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van Dunea. Velen van u hebben via een online enquête, panelgesprek of in een interview laten weten wat u de belangrijkste onderwerpen voor Dunea vindt de komende jaren.

Hieruit kwam naar voren dat de kwaliteit en leveringszekerheid van drinkwater de hoogste prioriteit moet blijven. Gevolgd door het bewust omgaan met ons waardevolle drinkwater en het publiekelijk agenderen van zaken die hier invloed op hebben.

De resultaten van het onderzoek zijn, samen met diverse onderzoeken onder klanten, verwerkt in onze nieuwe Koers (bedrijfsstrategie) voor de komende jaren. In het najaar informeren we u hierover graag verder. Alvast een tipje van de sluier:

Dunea wil steeds meer vanuit haar duurzame kern van duin & water waarde creëren voor haar omgeving en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Hierbij richten wij ons naast wat we doen, steeds meer op wat wij voor onze omgeving bereiken. Over de impact die wij met onze activiteiten maken, zullen wij u via het jaarverslag informeren.

Wij danken u voor uw bijdrage aan het onderzoek en kijken ernaar uit om samen met u te blijven werken aan een duurzame toekomst.

Contactpersoon