Loden leidingen houden aandacht

Het onderwerp heeft de spotlight nu een beetje verloren, maar niet onze aandacht. Sinds het onderzoek van het RIVM over de gezondheidseffecten bij langdurige blootstelling aan lood, zijn veel partijen in actie gekomen. Dunea heeft kennis gedeeld, een doe-het-zelf-test laten ontwikkelen en is uiteraard doorgegaan met haar eigen loodproject.

Dunea heeft omvangrijke loodsaneringsprojecten uitgevoerd in de jaren ’90 (hoofdleidingen) en begin deze eeuw (aansluitleidingen). De afgelopen jaren hebben wij 3.000 aanvoerleidingen met een vermoeden van lood onderzochten laten saneren als ze inderdaad van lood waren.Ook hebben we creatief gezocht naar restanten waarvan geen registratie was. Dit blijven we doen. In al deze projecten werd keer op keer bevestigd dat het meeste lood in de waterinstallaties van woningen en andere gebouwen van voor 1960 zitAlleen de eigenaren kunnen dit oplossen.

Loodinwatertesten.nl

Ook werd duidelijk hoe moeilijk het is om lood te vinden. Om te helpen, hebben we het laboratorium dat de wettelijke metingen voor ons doet, gevraagd een test voor particulieren te ontwikkelen. Die werd begin maart gelanceerd. Om zeker te weten dat de test uitslag geeft over de binneninstallatie, adviseren wij voor monstername eerst een visuele inspectie te doen bij de watermeter. Blijkt er nog een stukje lood voor de meter te zitten, dan horen wij dat graag.

Wat doet Dunea als zij lood tegenkomt? 

 1. Onze buitendiensten melden het als ze lood hebben gezien bij meldpuntlood@dunea.nl.
 2. Klant wordt geïnformeerd door middel van een brief met de boodschap dat:
   a. de binnenleiding van lood is. Wij geven drinkadvies en advies loden leidingen te vervangen. 
   b. er lood in aanvoerleiding zit. Wij geven drinkadvies en maken afspraak om loden leidingen te komen vervangen. 
   c. Beide.
 3. Resten lood in aanvoerleidingen worden gesaneerd. 
  * Kwetsbare doelgroep krijgt voorrang bij vervanging resten loden aanvoerleidingen.
  * Meldingen van scholen en kinderdagverblijven gaan door naar de storingsdienst, zij kunnen het doorgaans dezelfde week nog afhandelen.

Wat doet Dunea om lood vinden te stimuleren? 

 • In de welkomstbrief bij het leveringscontract wordt gevraagd om te checken op lood. Dit is mogelijk een gunstig moment voor de bewoner, er zijn immers dan vaak verbouwingsplannen.
 • Wij bieden zelfhelp via de lodenleidingenpagina op de website van Dunea.
 • Tijdens het meterverwisselingsproject geven wij er aandacht aan. Oude wijken worden naar voren getrokken in de planning zodat er ook gelijk op resten lood kan worden gecontroleerd bij de watermeter.
 • Wij doen aan kennisdeling en -uitwisseling met ‘ketenpartners’ (GGD, gemeenten, woningbouwverenigingen, Techniek Nederland).
 • Wij stellen het ontwikkelde voorlichtingsmateriaal breed beschikbaar, ook aan andere organisaties, om mensen goed te informeren en in staat te stellen zelf te handelen.
 • Als aandeelhouder van Het Waterlaboratorium heeft Dunea een dienst laten ontwikkelen die huiseigenaren in staat stelt hun kraanwater te analyseren met het doel loden leidingen te zoeken (worst case-analyse). Dit gaat via de website www.hebiklood.nl.

Wat kan een gebouweigenaar het beste doen? 

 1. Door de administratie te checken op bouwjaar en renovatiegegevens. Lood wordt alleen gevonden in gebouwen van vóór 1960. Kijk bij de watermeter of daar loden leidingen zichtbaar zijn. De lepeltest helpt hierbij. Zie het filmpje op onze loden leidingen pagina
 2. Incidenteel wordt nog wel eens een stukje loden aansluitleiding bij de watermeter gevonden. Vermoed u of twijfelt u of het een loden leiding is die het gebouw inkomt? Maak een foto en stuur die naar meldpuntlood@dunea.nl, een deskundige collega helpt dan met de beoordeling.
 3. Is er geen lood meer zichtbaar bij de watermeter, dan is de laatste zekerstelling voor een loodvrij gebouw te verkrijgen via een waterkwaliteitstest op www.hebiklood.nl.