Beheer transportleidingen gebundeld

Hoogheemraadschap Rijnland en Dunea gaan meer gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Deze week is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het beheer en onderhoud van transportleidingen voor afvalwater. Dunea gaat dit uitvoeren, Rijnland blijft eigenaar.

Het Bestuursakkoord Water en de eerdere samenwerkingsstappen onder de vlag ‘Samenwerken Waterketen’ (SWWK) liggen ten grondslag aan de jarenlange samenwerking tussen de twee organisaties. Ook deden Dunea en Rijnland samen een toekomstverkenning naar de uitdagingen in de regio op lange termijn. Dit is nu een programma dat vernieuwing stimuleert, genaamd Value4water.

Wim Drossaert, directeur van DuneaWe werken al samen op het gebied van procesautomatisering, fysieke beveiliging en noodvoorraadbeheer. Deze overeenkomst is een logische vervolgstap. Met ruim 5000 kilometer aan ondergrondse infrastructuur zijn wij specialisten in beheer en onderhoud. Deze ruim 250 kilometer aan persleidingen past dan ook prima binnen onze capaciteit.”

Ook secretaris algemeen directeur van Rijnland Caroline van de Wiel gaat de nieuwste vorm van samenwerken met vertrouwen tegemoet: “Dit is een mooie stap in de goede richting van samenwerken in de waterketenSamenwerking tussen waterschappen en waterleidingbedrijven leidt tot verbetering van kwaliteit en vermindering van kosten en kwetsbaarheid.”

Verschillende bussen

Dunea leverde Rijnland al materiaal en mankracht bij storingen aan persleidingen, maar nu gaat Dunea ze ook ter plekke oplossen, samen met het calamiteitenteam van Rijnland en een aannemer. Voor het werk aan de persleidingen is een speciale waterketenbus ingerichtdie uit hygiënisch oogpunt alleen wordt gebruikt bij werk aan afvalwaterleidingen. Omdat het beheergebied van Rijnland niet overeenkomt met het leveringsgebied van Duneazal deze bus ook buiten het Dunea-gebied actief zijn.