Waterkwaliteit: vaste meetpunten en plaszakken

Waterkwaliteit is onze dagelijkse zorg. We controleren het water van bron tot kraan, houden eventuele toekomstige bedreigingen nauwlettend in de gaten en denken in de keten mee met structurele verbeteringen. Heeft waterkwaliteit bij u ook de aandacht?

Vaste meetpunten gezocht!

Een meetprogramma van bron tot kraan waarborgt de kwaliteit van het drinkwater dat wij leveren. Voor een betrouwbaar beeld van de waterkwaliteit in het distributienet, neemt Het Waterlaboratorium, in opdracht van Dunea, jaarlijks 3.000 watermonsters uit het eerste tappunt achter de watermeter. In woningen is dat meestal de keukenkraan. Onze monsternemers moeten bij steeds meer woningen aanbellen, voordat zij (na legitimatie) worden binnengelaten, om begrijpelijke redenen. Dunea zoekt daarom, naast variabele ook, naar vaste meetpunten, locaties waar wij periodiek welkom zijn.

De afgelopen maanden is echter gebleken dat niet in het hele leveringsgebied de armen opengaan voor een vast maandelijks bezoek namens Dunea. Met name in de gemeenten Wassenaar, Lisse, Hillegom en Katwijk e.o. zoeken wij nog vaste bemonsteringspunten. Naast gemeentehuizen en bibliotheken, kunt u daarbij denken aan scholen en huisartsenposten, maar ook kantoren van bedrijven kunnen prima dienstdoen. Behalve dat de kraan dichtbij de watermeter moet zitten, mag de kraan niet van kunststof zijn. Als een monster niet aan de kwaliteitscriteria mocht voldoet, krijgt u uiteraard bericht. Gratis extra zekerheid dus.

Weet u een adres waar zo'n win-winsituatie mogelijk is? Stuur dan graag een e-mail aan Michael van den Boom.

Plaszakken voor schone waterbronnen

Hoewel onze bron voor drinkwater aan de Afgedamde Maas ligt, is Dunea in de regio zuidwest al jaren in gesprek met apothekers en huisartsen om samen tot oplossingen te komen. Alleen een ketenaanpak is effectief om medicijnresten uit het milieu te houden en uit oppervlaktewater waarvan nog drinkwater moet worden gemaakt. Sinds november krijgen patiënten van zes Nederlandse ziekenhuizen enkele plaszakken mee naar huis als ze een CT-scan hebben ondergaan. De zakken voorkomen dat röntgencontrastmiddelen bij het uitplassen in het oppervlaktewater terecht komen.

"Deze proef draagt bij aan de beste zuiveringsstrategie die er bestaat: vervuiling voorkomen", verklaart Karin Lekkerkerker, senior consultant waterkwaliteit bij Dunea. "Het is een kans de patiënt bewust te maken van de link tussen medicijnen en waterkwaliteit. Dat wetende wil bijna iedereen meewerken. De gevraagde actie is van korte duur en het effect groot. En de waterkwaliteit kan dit zetje goed gebruiken, ook om aan Europese afspraken over waterkwaliteit te voldoen." Lees hier het nieuwsartikel Plaszakken voor schone waterbronnen.

Kan uw organisatie preventief bijdragen aan waterkwaliteit? Contact Karin Lekkerkerker.