Meer leveringszekerheid met multi-bronnenstrategie

Dunea kiest voor een multi-bronnenstrategie en mag daar de komende jaren in investeren. Daartoe besloten de aandeelhoudende gemeenten in november. Het is een maatregel om de beschikbaarheid van drinkwater te vergroten en de kwetsbaarheid te verminderen.

De bevolking in de regio groeit, dus de vraag naar kraanwater stijgt. Tegelijkertijd kan er minder water beschikbaar zijn om drinkwater van te maken. Dit kan komen door een vervuiling op de rivier, een ingreep in de lange rivierwatertransportleiding, een langdurige droogte of erger: een combinatie van deze factoren. Dunea wil ook in de toekomst in de vraag naar drinkwater blijven voorzien en moet daarom investeren.

Na twee jaar verkenning is gekozen voor verder onderzoek naar twee nieuwe bronnen in de regio en voor uitvoering van twee projecten die de bestaande bronnen robuuster te maken. "We gaan de bestaande bronnen robuuster maken én de afhankelijkheid van de Maas en de Lek verminderen met vier deelprojecten," verklaart programmamanager Marco Kortleve. "De nieuwe bronnen liggen dichtbij onze drinkwaterwinning in de duinen. Eén ligt letterlijk IN het duin, de ander op vier kilometer afstand."

1. Mengbedrijf optimaliseren
Nu nemen we in principe water in uit de Maas of - als het moet - uit de Lek. Dit kan ook gelijktijdig. Zo kun je ook bij lage rivierafvoer langer water innemen van een soortgelijke kwaliteit. 

2. Overbruggingsvermogen vergroten  
De zoetwatervoorraad onder de duinen moeten we vergroten om drinkwater te kunnen leveren aan de groeiende bevolking. Ook moeten we meer voorraad hebben in geval van droogte of als er problemen zijn in de toevoer van voorgezuiverd rivierwater. 

Voor de langere termijn is dit niet voldoende. Daarom hebben we gezocht naar extra bronnen in de regio. De twee meest kansrijke nieuwe bronnen gaan we uitproberen:

3. Valkenburgse Meer 
Tussen Leiden en de duinen ligt een meer dat kan worden gebruikt als infiltratiewater in de duinen. 

4. Brak grondwater Meijendel 
Het grondwater langs de kust is te zout om drinkwater van te maken via duinfiltratie. Maar door ontzilting kun je van  brak grondwater drinkwater maken. Bovendien helpt de onttrekking van brak water de zoetwaterbel te vergroten.

Beproeven en bespreken

Kortleve: "De kansrijke nieuwe bronnen willen we eerst beproeven: werkt het zoals we denken?" Experts van Dunea voeren het onderzoek uit samen met gerenommeerde partners als KWR, Arcadis en Deltares. Ook gaat Dunea in gesprek met de verschillende belanghebbenden zoals gemeenten, omwonenden en natuurorganisaties. "In 2024 hebben we zoveel kennis en inzichten opgedaan, dat we kunnen beslissen om één of twee nieuwe bronnen daadwerkelijk te gaan inzetten voor de drinkwatervoorziening."

Heeft u vragen over het projectenprogramma? Contact: Marco Kortleve.

Bronnenmix