Versterk uw omgevingsvisie met onze kennis

Ons beeld is dat 80% van de gemeenten waarmee wij samenwerken hun visie op de fysieke leefomgeving 2040 nog niet heeft vastgesteld. Gemeenten zijn dus nog volop aan de slag. Voor de invoering van de Omgevingswet in 2021 moet deze in elke gemeente zijn vastgesteld. Kunnen wij u nog helpen hierbij?

Steeds meer duin- en waterbelangen landen in visies van gemeenten. Immers, water is een primaire levensbehoefte en groen doet inwoners goed. Je moet aan ongelofelijk veel zaken denken om zo’n visie op te stellen. Daarom blijft Dunea haar kennis en kunde aanbieden op het gebied van (grond)water, klimaatadaptatie, ecologie, infra en recreatie.

“We zijn proactief én worden steeds vaker gevaagd om inbreng te leveren, bijvoorbeeld in ketenpartnersessies,” vertelt Ans Groenewegen, eerste aanspreekpunt voor gemeenten en belangenbehartiger. En dat blijkt hard nodig. Soms ontbreekt namelijk de kennis van wat ervoor nodig is om aan de groeiende drinkwatervraag te kunnen voldoen. “Gemeenten bouwen volop en staan niet als vanzelfsprekend stil bij leveringszekerheidsvraagstukken voor drinkwater.”

Maar een regionale groei van 10-15% meer woningen en daarmee 200.000 extra klanten is niet niks. Ans: “Gemeenten schrikken weleens dat dit extra inzet van Dunea vergt, maar ook van gemeenten zelf. Er zijn wettelijke zorgplichten. De borging van Dunea-belangen in de gemeentelijke omgevingsvisie als richtinggevend kader naar 2040 toe, helpt.”

Die borging varieert van het reserveren van ruimte voor water, natuur en additionele bron(nen), ruimte voor en bescherming van vitale transportinfra, het invoeren van ruimtelijke ordening (3D) en 10 jaar vooruit kijken waardoor verleggingen en kosten kunnen worden voorkomen. Ook komt onze ervaring met functiecombinaties vaak ter sprake, zoals die van water & natuur, water & energie en recreatieve verbindingen tussen beheerders binnen Nationaal Park Hollandse Duinen.

Onze Dunea-experts kunnen maatwerk-bijdragen leveren en uw omgevingswet-/RO-team ontvangen op productielocatie Scheveningen voor een goed gesprek en een live kijkje in de keuken van drinkwater.