Nationaal Park Hollandse Duinen: samen werken en verbinden

De duingebieden die Dunea beheert om natuur en drinkwater te beschermen, liggen sinds drie jaar in Nationaal Park Hollandse Duinen. Een initiatief dat Dunea is gestart om samen met organisaties en inwoners te beschermen, te ontwikkelen en te koesteren wat zo waardevol is – ook voor een fijn leven in de Randstad. Waar staan we nu? En waar staat uw organisatie?

In een landelijke wedstrijd werd het gebied tussen de oude binnenduinen en de zee, van Hoek van Holland tot Hillegom, door het publiek gekozen tot een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Met 42 partners uit de regio is een ambitiedocument tot stand gekomen. Samenwerking en verbinding zijn belangrijke kernwoorden om te komen tot de invulling van de ambities. Vorig jaar is de samenwerking een stichting geworden, waar vanuit samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten met Dunea, Staatsbosbeheer en Provincie Zuid-Holland. Deze partijen hebben procesgeld en capaciteit vrijgemaakt om te organiseren dat de ambities ook echt kunnen worden opgepakt samen met de partners.

Bekendheid en herkenning
Eén ambitie waarop ook de uitgeschreven wedstrijd van EZ/LNV was gericht, is het verwerven van de officiële status Nationaal Park (nieuwe stijl) in 2021. Een belangrijk onderdeel daarvan - ook voor de samenwerking - is een sterk merk en een onderscheidende gebiedsidentiteit. Begin dit jaar heeft Dunea gemeten dat de naamsbekendheid van het Nationaal Park 15% was. Eind 2020 willen we dat dit is gegroeid naar 25%. Om daar te komen ontvangen we bijvoorbeeld journalisten en online influencers om mooie verhalen te maken over het Nationaal Park, betrekken we de communicatieprofessionals van samenwerkingspartners, starten we een #ontdek-campagne en werken we aan fysieke zichtbaarheid in het gebied via vlaggen, borden, picknicktafels enzovoort.

Verbinding ecologische waarde
Naast bekendheid en herkenning wordt er via samenwerkingsprojecten en zoals landschapstafels en ook gewerkt aan de andere ambities. Zo toonde het project 5000-soortenjaar niet alleen de enorme ecologische waarde aan van het gebied, maar ook de betrokkenheid van vrijwilligers en het plezier in het ontdekken van de natuurschatten die zo onder onze neuzen liggen als je even de tijd neemt on te ontspannen en goed te kijken. Een goed vertrekpunt om met partners in gesprek te gaan over wat we al doen en wat er nog nodig is om goede ecologische routes te krijgen voor al die fantastische soorten.

Oproep
Laat het beleid van uw organisatie al zien dat u partner bent en de ambities helpt waarmaken met uw organisatie? 
Vertellen de communicatiekanalen van uw organisatie al dat u partner bent en wat u bijdraagt?