MVO: een duurzame visie

Met het leveren van drinkwater en natuurbeheer is Dunea in de kern een duurzaam bedrijf. Om de manier waarop Dunea haar kerntaken uitvoert ook te verduurzamen, heeft Dunea een MVO-beleid opgesteld dat loopt van 2017-2020. Denkt u met ons mee over het vervolg?

We zetten hiermee veel mooie stappen met onder meer duurzame energieprojecten, verduurzaming van ons wagenpark, een grondstoffenpaspoort voor onze leidingen en circulaire kleding voor onze monteurs en duinwachters.

Dunea wil steeds meer vanuit haar duurzame kern waarde creëren voor haar klanten, haar voorzieningsgebied en de planeet. Hierbij richten wij ons naast wat we doen steeds meer op wat wij voor onze omgeving bereiken. Daarom is Dunea bezig met een nieuwe duurzame visie. Bij de uitvoering hiervan blijven wij aan de ene kant afhankelijk van onze omgeving (denk aan schone bron, ruimte duurzame energieprojecten) en hebben we tegelijkertijd impact. Deze zijn zowel in het belang van onze stakeholders als voor het functioneren van Dunea.

Daarom benaderen we u binnenkort om hierover mee te denken. Wij kijken ernaar uit om samen met u te werken aan een duurzame toekomst.