Kwaliteit bronnen voor drinkwater steeds meer onder druk

Er zijn absoluut meer maatregelen nodig om de kwaliteit van bronnen voor drinkwater te verbeteren. Dat blijkt uit het rapport dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat onlangs in ontvangst nam uit handen van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin). Kan uw organisatie iets betekenen?

Onderzoekers van KWR hebben de belangrijkste informatie over de kwaliteit van bronnen voor drinkwater bijeen gebracht om het in samenhang te kunnen bezien en noemen het beeld zorgelijk. Het aantal stoffen en de concentraties van nieuwe opkomende stoffen die drinkwaterbedrijven nu aantreffen in de bronnen, zorgen ervoor dat de kwaliteit van deze bronnen onder druk staat. Als verbetering uitblijft, zal het produceren van drinkwater een steeds grotere zuiveringsinspanning vergen.

Maatregelen versnellen is essentieel
Het rapport gaat in op de huidige knelpunten en verwachte ontwikkelingen. Conclusie is dat de versnellingstafels die de minister in 2018 instelde om de waterkwaliteit sneller te verbeteren, zeer noodzakelijk zijn. “Het is essentieel dat ze snel tot afspraken gaan leiden over maatregelen die zorgen voor daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit van onze bronnen,” aldus VEWIN-voorzitter Peter van der Velden. 

De maatregelen moeten landen in de nieuwe plannen waarmee Nederland de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water gaat halen. Helaas zijn de huidige doelen voor 2027 nog lang niet binnen bereik en de druk op de bronnen voor drinkwater neemt steeds verder toe. Daarom moet in de komende periode de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen prioriteit krijgen.

De maatregelen van Dunea
Dunea kent de uitdagingen van de toekomst onder invloed van medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, industriële lozingen en klimaat. Daarom zetten we naast het preventieve spoor – want vervuiling voorkomen is altijd beter dan zuiveren - in op een multi-bronnen strategie om onze kwetsbaarheid te verminderen. Naast de Maas willen we ons innamepunt aan de Lek opwaarderen van noodinname naar volwaardig alternatief. Daarnaast verkennen we andere bronnen en zuiveringstechnieken die ons huidige zuiveringssysteem toekomstbestendiger maken.

Het rapport is te raadplegen via deze link
Contactpersoon Bron bij Dunea: Co van Dongen