Het is weer voorbij die droge zomer

Heel Nederland had last van hitte en droogte deze zomer, zo ook Dunea. In rap tempo zagen wij een aantal toekomstthema’s dichterbij komen. Evengoed heeft Dunea haar klanten al het gevraagde water kunnen leveren, zonder enige beperking. Ook toen dat niet meer overal in Nederland vanzelfsprekend was.

Voor veel mensen was het maar verwarrend; verschillende waterbedrijven met verschillende oproepen. Het ene waterbedrijf riep op minder water te gebruiken, het andere om het verbruik meer over de dag te spreiden om drukverlies te voorkomen, maar niet Dunea. Onze bron, de Maas, had stroomopwaarts flink wat regen kunnen verzamelen, zodat de rivier nog voldoende water bij ons bracht in een periode dat het in Nederland al droog was. Door die regen bleef de kwaliteit goed en hebben de drie drinkwaterbedrijven langs de Maas steeds goed drinkwater kunnen maken, terwijl waterbedrijven met grondwaterbronnen, inteerden op hun voorraden. Ook van drukverlies was geen sprake bij Dunea, omdat wij water leveren in een verstedelijkt gebied met relatief korte leidingen en kleine tuinen om te bewateren.

Water

Maar ook wij hebben uitdagingen gehad en lessen geleerd van deze lange extreme droge periode. Door de hitte verdampte er veel water in de duinen. Ook konden we door zwaardere belasting van installaties minder voorgezuiverd rivierwater naar de duinen verpompen dan we graag wilde. Ons plan om de duinen extra te vullen om herstelwerkzaamheden aan onze grootste rivierwatertransportleiding te kunnen uitvoeren, verdampte daarmee ook. Met 30% meer waterverbruik dan normaal in de zomervakantie en onze verantwoordelijkheden als natuurbeheerder, moesten we besluiten tot uitstel.

Duin

In de duinen was het lange tijd code rood. Het aantal duinbranden bleef gelukkig beperkt. De meest recente, bijna voor de deur van productielocatie Scheveningen, was in combinatie met de wind echter best spannend. Gelukkig was Brandweer Haaglanden snel en talrijk ter plekke. In goede samenwerking met onze duinwachters, werden blusmethoden toegepast die weliswaar arbeidsintensief zijn, maar schade aan het duin en de waterwinning zo beperkt mogelijk houden.

Toekomstbestendig

Was het een zeldzame droge zomer of de volgende stap in klimaatverandering? Met de verwachte groei van de bevolking in ons leveringsgebied, wacht Dunea niet af. We zijn deze zomer bevestigd in de keuzes die we tot nu toe hebben gemaakt in voorbereiding op de toekomst. We schakelen steeds vaker de Lek bij als tweede bron en dankzij tijdige aanpassingen in onze installaties kan dit nu ook automatisch. We zoeken naar mogelijkheden om de voorraad zoet water in de duinen of daarbuiten te vergroten. Ook laten we onderzoek doen naar de mate waarin drinkwaterleidingen opwarmen als ze door stedelijke hotspots lopen. Als de hitte een trend blijkt, zal de stad zich in grotere mate moeten aanpassen om hittestress te verlagen en drinkwater fris te houden tot aan het tappunt.