Gemeenteraadsverkiezingen & Dunea

Dunea is als overheids-nv mede afhankelijk van de besluiten van gemeenteraden. De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zijn voor ons dan ook een moment om belangen te (laten) borgen in coalitieakkoorden, relaties te bouwen met (nieuwe) bestuurders en kennis te delen.

Thema’s waarvoor Dunea extra aandacht gaat vragen in de coalitieakkoorden zijn met name:

  1. Slimmer samenwerken in de ondergrond
  2. Groene steden en recreatie maken gezond
  3. Uitbouwen van de maatschappelijke functie van drinkwater
  4. Klimaat, schone bronnen, veilig en voldoende drinkwater – nu en op de lange termijn.
  5. Mede-realiseren ambitie Nationaal Park Hollandse Duinen

Dunea organiseert voor nieuwe collegeleden en gemeenteraden in de periode mei tot en met september diverse bijeenkomsten, zodat zij ‘zacht landen’ in duin- & waterland. Dunea streeft naar effectieve samenwerking met haar achttien aandeelhoudende gemeenten, met oog voor ieders rol.

Interesse? Neemt u dan contact op met omgevingsmanager Ans Groenewegen via a.groenewegen@dunea.nl.