Dunea pleit voor bronbescherming tijdens bezoek minister

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft 12 februari kennisgemaakt met Dunea en haar belangrijkste drinkwaterbron: de Afgedamde Maas.

Dunea is blij dat de minister aandacht heeft voor de noodzakelijke bescherming van drinkwaterbronnen. Dunea-directeur Wim Drossaert en Vewin-voorzitter Peter van der Velden ontvingen de minister in Brakel. Hier neemt Dunea het water uit de Afgedamde Maas in om het voor te zuiveren en verder te transporteren naar de duinen tussen Monster en Scheveningen, Wim Drossaert: “Een goede waterkwaliteit begint bij de bron, want wat er niet in zit, hoeven we er ook niet uit te halen. Daarom pleiten wij samen met andere waterbedrijven voor beleid dat zorgt voor schone drinkwaterbronnen. Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies moeten het drinkwaterbelang van onze rivieren voorop stellen, drinkwaterbronnen beschermen en strenge eisen stellen aan bijvoorbeeld lozingsvergunningen. Ik ben blij dat ik daarover de minister heb kunnen spreken.”

 

Lozer GenX bekend

Het bezoek kwam enkele weken nadat onderzoek van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel aantoonde dat een bedrijf in Helmond GenX heeft geloosd. Hiermee is de oorzaak van de vervuiling van de Afgedamde Maas bekend geworden. Naar andere vervuilingsbronnen wordt aanvullend onderzoek gedaan. Het stilleggen van het Helmondse bedrijf heeft nog niet geleid tot een afname van concentraties GenX in de Afgedamde Maas.

Wat Dunea betreft slaan de verantwoordelijke partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat GenX volledig uit drinkwater en drinkwaterbronnen verdwijnt. Directeur Wim Drossaert: “Het is tijd voor strengere regels als het gaat om het lozen van chemische stoffen. Daarom zijn we ook blij dat het RIVM inmiddels een lijst met 327 potentieel zeer zorgwekkende stoffen heeft opgesteld. Daarmee kunnen vergunningverleners het lozen van dit soort stoffen aan banden leggen.”

Dunea staat voor goed en betrouwbaar drinkwater en blijft onverminderd strijden voor schone drinkwaterbronnen.