Dalende waterprijs, iets hogere drinkwaterrekening

In 2019 daalt de prijs van 1000 liter drinkwater licht, maar door de verhoging van de btw, zal de waterrekening voor de meeste huishoudens in 2019 toch iets hoger uitvallen. Een waterrekening bestaat in het nieuwe jaar gemiddeld maar liefst voor 33% uit belastingen.

Dunea investeert structureel in het zo efficiënt mogelijk produceren van drinkwater om daarmee tegen zo laag mogelijke kosten lekker en betrouwbaar drinkwater te kunnen aanbieden aan haar consumenten. De afgelopen decennia heeft dit geresulteerd in dalende tarieven voor drinkwater. Zo ook in 2019. Per 1 januari 2019 kost duizend liter drinkwater € 0,98 exclusief btw. De nieuwe tarieven van Dunea zijn tijdens de aandeelhoudersvergadering op 22 november vastgesteld door de aandeelhoudende gemeenten.

 

Vastrecht

Naast de kosten voor het waterverbruik brengt Dunea haar klanten ook vastrecht in rekening, onder meer voor het onderhoud van het leidingnet en de zuiveringsinstallaties. Het vastrechttarief voor een basisaansluiting stijgt per 1 januari 2019 slechts met 26 cent voor een heel jaar. Het vastrecht voor de leveringscapaciteit 2.500 liter/uur daalt. De tarieven voor grotere leveringscapaciteiten gaan omhoog.

Belastingen

Huishoudens en bedrijven betalen, naast hun drinkwaterverbruik, ook een aantal overheidsheffingen via de waterrekening: precario op waterleidingen, Belasting op Leidingwater (BoL) en btw. Dit zijn kosten die Dunea aan de lokale of rijksoverheid moet betalen en daarom onderdeel uitmaken van de waterrekening. Vooral de voorgenomen btw-verhoging werkt het komende jaar door in de drinkwaterrekening, omdat alle onderdelen van de waterrekening btw-plichtig zijn, zelfs Belasting op Leidingwater en de precariobijdrage. 

 

In 2020, na de afschaffing van precario op kabels en leidingen in gemeentegrond, zal de belastingdruk op de waterrekening dalen. De gemeente Hillegom is precario al stapsgewijs aan het afbouwen en de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft precario in 2018 al helemaal afgeschaft. 

Naar de tarieven van Dunea