Rioolbeheer Noordwijkerhout stopt

Achttien jaar lang werkte Dunea samen met Rijnland en Noordwijkerhout aan het beheer en onderhoud van het gemeentelijke riool. Daar komt nu een einde aan. Dunea kijkt terug op een succesvolle samenwerking en blijft haar expertise inzetten voor de watercyclus.

In 2001 bracht Noordwijkerhout het beheer, het onderhoud en de strategische planvorming voor het gemeentelijke rioolstelsel onder in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Rijnland en Dunea. Die had tot doel het rioolbeheer van de gemeente minder kwetsbaar te maken en te laten profiteren van de kennis en kunde van de waterketenpartners. De gemeente werd ontzorgd, maar hield wel volledig de regie. 

Fusie

De lange samenwerking eindigt omdat de gemeente Noordwijkerhout per 1 januari 2019 fuseert met de gemeente Noordwijk. Door die fusie zijn er meer eigen mensen beschikbaar om het beheer, onderhoud en de strategische planning zelf uit te voeren. “Hoewel we het jammer vinden dat de samenwerking stopt, kijken we tevreden en trots terug op de successen die we hebben geboekt“, stelt Co van Dongen, programmamanager. “Noordwijkerhout heeft met onze kennis van asset management de investeringen kunnen minimaliseren, heeft profijt gehad van onze innovatieve én kostenbesparende oplossingen en het hele rioolstelsel is geprofessionaliseerd.”


Lessons learned

“We hebben veel geleerd over de waterketen, over samenwerking met gemeenten en over het aanbieden van nieuwe producten en diensten”, reflecteert Van Dongen. “In de loop der jaren hebben we samen een professioneel en betrouwbaar rioolstelsel neergezet – met weinig tot geen klachten én droge voeten voor de Noordwijkerhouters.” 

Dunea gaat uiteraard door met samenwerking in de waterketen, zowel binnen het Netwerk (Afval)waterketen Delfland als met Rijnland. Met klimaatadaptatie en duurzaamheid komen er alleen maar meer gezamenlijke thema’s en belangen. Wilt u ketensamenwerking met ons verkennen? Neem dan contact op met Ruben Wentink.