Missie geslaagd!

Twee grote transportleidingen brengen voorgezuiverd rivierwater vanuit Bergambacht naar onze duinen. De grootste van de twee had onderhoud nodig, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Het broedseizoen en de langdurige droogte zorgden voor uitstel. Maar nu is de klus dan toch geklaard.

Ter hoogte van Pijnacker moest een stuk leiding van 30 meter worden vervangen. Een complexe operatie, aangezien de transportleiding een van de ‘levensaders’ is voor onze drinkwaterproductie. En met zo’n waardevol natuurgebied vol flora en fauna aan het uiteinde van de leiding, kun je de watertoevoer naar de duinen niet zomaar op elk moment van het jaar dicht draaien. Pas toen de infiltratieplassen weer flink waren gevuld, startte het werk.

Dankzij gedegen voorbereiding en goede samenwerking met gemeenten, aannemers en andere stakeholders, kon de totale operatie in slechts drie weken helemaal worden afgerond. De continuïteit van waterlevering is niet in gevaar geweest en ook de impact op de duinen was minimaal.

Begin november kon de gerepareerde transportleiding weer langzaam worden opengedraaid. De druk op de leiding werd in fases opgevoerd en twee dagen later draaide de leiding weer op volle kracht mee; zo’n 117.000 liter rivierwater per minuut. Intussen is de voorraad zoetwater weer aardig op peil.

Bekijk hier het filmpje.