Bijen en innovatie

Wat hebben bijen en innovatie met elkaar gemeen? Beide helpen ze om de waterkwaliteit van onze bron, de Afgedamde Maas, in goede conditie te houden.

Dunea neemt deel aan twee ‘bij-initiatieven’: Groene Cirkels Bijenlandschap, in onze duingebieden en Bee Deals, in de omgeving van onze bron. Beide initiatieven richten zich op het behouden en versterken van de populatie bijen in Nederland. De eerste streeft een netwerk van leefgebieden en nestelgelegenheden na, de tweede richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van de bij. Dunea bracht hen samen.

Hoe zorgen bijen voor betere waterkwaliteit?

Steeds vaker zetten tuinders, fruittelers en andere agrariërs bijen en andere bestuivende insecten in als bestrijders van ongedierte op hun gewassen. Dunea juicht dit van harte toe, want hoe minder bestrijdingsmiddelen er worden gebruikt in de Bommelerwaard, hoe minder resten ervan met regen in de sloot spoelen en hoe minder vervuild slootwater er naar de Afgedamde Maas stroomt, onze belangrijkste bron voor drinkwater. Wij zijn dus blij met de bij, want wat niet in het water komt, hoeft er ook niet uit te worden gezuiverd. 

Innovatieprijs

Naast de inzet van bijen zien we graag meer initiatieven om tot beperking van bestrijdingsmiddelengebruik te komen. Daarom dagen we tuinders, fruittelers en andere agrariërs in de Bommelerwaard om de twee jaar uit om hun innovatieve ideeën te laten zien. Ook dit jaar organiseerden we dit in samenwerking met Waterschap Rivierenland en kennis- en adviesbureau CLM, gespecialiseerd in landbouw, voedsel, natuur en milieu. 

Uit zeven mooie innovatieve ideeën koos de jury één winnaar: Anton van Herwaarden uit Rossum, een appel-, peren- en kersenteler. Hij bedacht en ontwierp een phytobac; een bak gemaakt van duurzaam plastic met daarin substraat, stro en turf, zodat restanten van spuitmiddelen daarin worden opgeslagen en afgebroken zonder dat het in het grondwater terecht komt. Een mooie innovatie die met hulp van het prijzengeld van 2000 euro weer een stukje verder kan worden ontwikkeld.