Klanten met schulden sneller helpen

Dunea doet in Zoetermeer mee aan een pilot om inwoners met schulden eerder te helpen. Daarin werken verschillende partijen samen om betalingsachterstanden vroeg te signaleren en hulp te bieden voordat grotere problemen ontstaan.

De pilot is mogelijk doordat verschillende partijen samenwerken en gegevens uitwisselen. De samenwerking loopt vanaf september, duurt een jaar, en is vastgelegd in een convenant. Meldpunt EMMA (Eerder Melden Minder Achterstanden) gaat, als er sprake is van meerdere betalingsachterstanden, op pad om inwoners met schulden vrijwillig en op maat hulp aan te bieden.

In het convenant participeren verder de gemeente Zoetermeer, Bureau Krediet Registratie (BKR), woningcorporaties Vestia, Vidomes en De Goede Woning, Zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Menzis en energiemaatschappij Eneco.


Sociale oplossingen voor schulden

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Bijna een derde van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden. In Zoetermeer was in 2017 de gemiddelde schuld van mensen in de schuldhulpverlening meer dan € 60.000.

Het is niet voor het eerst dat Dunea in samenwerking met andere partijen probeert om de schuldenproblematiek van waterklanten in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken. In Den Haag zijn met een zelfde soort aanpak al goede resultaten geboekt in het project schuldenlab070.

Nathalie Trijsburg, bij Dunea verantwoordelijk voor het incasseren van betalingen: "Wanneer iemand de waterrekening niet meer betaalt, is er vaak al meer aan de hand. Zomaar de levering van water stopzetten is dan geen oplossing. Wij kijken liever naar sociale oplossingen om schulden bij onze klanten zoveel mogelijk te voorkomen. We staan dan ook open voor vergelijkbare samenwerkingen in andere gemeenten in ons leveringsgebied.”

Samenwerken aan schulden in uw gemeente?

Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Neem contact op met Nathalie Trijsburg