Energie uit water op wijkniveau

Iedereen moet bijdragen aan de energietransitie om de draai te maken van fossiel naar duurzaam. Dunea heeft zonnepanelen om haar eigen verbruik te verduurzamen, maar zoekt ook naar mogelijkheden om haar infrastructuur – het leidingnet - te benutten voor dit doel. Ziet u ook kansen voor aquathermie?

Met behulp van de temperatuur van het drinkwater onder de grond, kun je koelte en warmte leveren. Ondergrondse opslag van die koelte en warmte (WKO) en een zogenaamde warmtepomp maken gebruik in het juiste jaargetijde mogelijk. Dunea deed onderzoek naar de mogelijkheden voor de Vruchtenbuurt. Dit is één van de tien ‘focuswijken’ in het Haagse coalitieakkoord, waar de energietransitie als eerste moet plaatsvinden.

Veel animo in oude wijken

Bewoners van de Vruchtenbuurt zijn al jaren actief met verschillende initiatieven om hun wijk te ‘verduurzamen.’ Het project Warm in de Wijk, dat de ruim 4000 huishoudens in de wijk van het aardgas af wil krijgen, heeft geleid tot oprichting van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt. Al ruim 500 huishoudens hebben zich hierbij aangesloten. Volgens buurtbewoonster Mirella van der Heide is de energietransitie juist in de Vruchtenbuurt interessant en uitdagend, omdat er veel huizen uit de jaren dertig staan. “Die zijn niet optimaal geïsoleerd”, legt ze uit. “Ook al zijn er energiebesparende maatregelen genomen, de warmtevraag en dus het verbruik, blijft relatief hoog.”

Ewout Hekhuizen, innovatiemanager bij Dunea: “Wij hebben IF Technology laten kijken naar de mogelijkheden om oppervlaktewater en rivierwater in de Vruchtenbuurt in te zetten als warmtebron. Uit het onderzoek blijkt dat dit een duurzame en reële optie is.” Naast warmte uit water, is gekeken of oppervlaktewater of retourwarmte van de geothermiecentrale aan de Leyweg gebruikt kunnen worden. Het onderzoek laat zien dat het zeker mogelijk is een deel van de wijk duurzaam te verwarmen met deze bronnen. Buurtbewoonster Van der Heide laat weten dat er wel subsidie nodig zal zijn om het benodigde netwerk aan te leggen: “Dat kunnen we als bewoners niet zelf betalen.”

Vragen

Bij een dergelijk uitdagend project komen veel vragen naar voren. De betrokken partijen werken de komende periode aan het vinden van antwoorden op een groot aantal van die vragen. Zo hopen we met elkaar de duurzame warmtevoorziening in de Vruchtenbuurt een stap dichterbij te brengen en nieuwe dingen te leren die we ook elders (in Den Haag) kunnen toepassen.

Nieuwsgierig naar de kansen die Aquathermie u kan bieden? Bekijk deze recente studie van CE-Delft en Deltares of neem contact op met Ewout Hekhuizen, adviseur strategie.