Duin & water geborgd bij reparatie transportleiding

Twee grote transportleidingen brengen voorgezuiverd rivierwater vanuit Bergambacht naar onze duinen. Aan de grootste van de twee moet ter hoogte van Pijnacker een stuk van 30 meter worden vervangen.

Door het afsluiten van de toevoer van voorgezuiverd rivierwater naar het duingebied, zakt het peil in verschillende infiltratieplassen. In eerste instantie hebben wij als goed natuurbeheerder rekening gehouden met het broedseizoen voordat we de werkzaamheden startten. Toen kregen we echter te maken met langdurige droogte en hebben we het werk uitgesteld om de natuur de kans te geven zich te herstellen en het duinwater in de duinen weer op peil te laten komen. Dit besluit konden wij gelukkig nemen, omdat we maatregelen konden treffen om de leiding te stabiliseren.

Aan de slag

De plassen zijn na de droogte weer goed op peil, de voorraad zoetwater onder het duin is voldoende aangevuld met regen- en voorgezuiverd rivierwater en de natuur is herstellende. Daarom konden op 15 oktober de afsluiters van de rivierwatertransportleiding worden dichtgedraaid. Hierna lieten we de  transportleiding langzaam leeglopen in nabijgelegen sloten. Dit is afgestemd met het hoogheemraadschap. Voor de herstelwerkzaamheden zijn ongeveer twee weken uitgetrokken.

Consequenties

Passerende recreanten kunnen zien dat het waterpeil in sommige duinplassen daalt. De infiltratieplassen met de hoogste ecologisch waarde blijven onaangeroerd. Als de leiding gerepareerd is, wordt de druk weer langzaam opgevoerd in de leiding, en als zij helemaal dicht is, kan ze weer volledig meedraaien; 117.000 liter per minuut!

Iedereen in ons leveringsgebied houdt tijdens de werkzaamheden dus de beschikking over goed en betrouwbaar drinkwater. Bovendien is er kort een minimale impact op de natuur. Zo combineren we de functies duinbeheer en drinkwaterproductie.

Meer weten over functiecombinaties die wij maken of kansen die wij daarin zien? Neem contact op met Peter Spierenburg, adviseur strategie.