Ontwikkelingen in de waterketen

De samenwerking in de waterketen zit goed in de lift. Er is positieve energie door tal van projecten en menig samenkomst wordt beloond met een nieuw inzicht, zowel op strategisch als operationeel niveau. Partners beseffen steeds meer dat drinkwater net zozeer onderdeel uitmaakt van de leefomgeving als regenwater en afvalwater en dat de verschillende partijen juist door de verschillende ontwikkelpaden elkaar veel te bieden hebben.

Rijnlandse regio: zoek de overeenkomsten

Binnen het samenwerkingscluster Leidse regio werken het Hoogheemraadschap van Rijnland, Dunea en de gemeenten Zoeterwoude, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Wassenaar en Oegstgeest samen aan het verbeteren van de kwaliteit, de kwetsbaarheid en de kosten in de waterketen. Een van de projecten die we samen oppakken is het project ‘beheer als ware 1’. In dat project kijken we specifiek op het gebied van gemalenbeheer en telemetrie of er kansen liggen om dingen slim te combineren en van elkaar te leren.

Om meer gevoel te krijgen bij hoe de gemalen van gemeente, waterschap en Dunea er in de praktijk uitzien en om beter inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop alle betrokkenen hun gemalen onderhouden, zijn we met beheerders en beleidsmakers bij drie gemalen langs geweest: gemaal Loethe in Zoeterwoude (Rijnland), gemaal Geregracht (Leiden) en reinwaterberging Cronesteyn in Leiden (Dunea). Conclusie: de verschillen zijn veel kleiner dan we dachten!

Leerpunt voor Dunea uit deze uitwisseling is bijvoorbeeld dat de richtlijn voor gemalenbeheer die gemeenten en waterschap gebruiken, ook best geschikt kan zijn voor drinkwaterpompen. Verder viel op dat periodieke inspectie en onderhoud op dit moment door operationele teams wordt bepaald en uitgevoerd. De bedoeling is om dat meer vanuit asset management te gaan sturen, zoals dat nu ook al bij leidingen gaat. Rijnland en de gemeente Leiden zitten in eenzelfde transitie: ook daar kunnen we dus van elkaar leren. De uitwisseling nodigt wat alle partijen betreft uit om samen verder te onderzoeken waar winst is te behalen in beheer.

Netwerk Afvalketen Delfland: bestuurlijke excursie voor herhaling vatbaar!

Tijdens de Week van Ons Water namen het Hoogheemraadschap Delfland, Dunea, Evides en de 12 gemeenten uit het verzorgingsgebied van Delfland, hun bestuurders en gemeenteraadsleden van de waterketenpartijen mee op een roadtrip langs de waterketen. Verdeeld over vier bussen en routes kreeg iedereen een korte blik achter de schermen van de drinkwaterproductie, drinkwaterdistributie, rioolgemalen op wijkniveau en de afvalwaterzuivering. De algehele feedback luidde: “Volgend jaar weer!” Marjan van Giezen, plaatsvervangend directeur directie Water en Bodem bij Ministerie I&M berichtte op LinkedIn: “Goed voorbeeld van samenwerking en uitwisseling binnen de hele waterketen, van drinkwater tot afvalwater. Bezoek gebracht aan RWZI Harnaschpolder, drinkwaterbedrijf Dunea en gemalen in Delft en Zoetermeer. Samenwerking levert besparing op maar vooral veel kennis en kwaliteitsverbetering!”

Contactpersoon:

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met:
Co van Dongen, manager Samenwerking Waterketen, tel. 06 536 488 32 of c.dongen@dunea.nl.