Ondergrond gemakkelijker in beeld door innovatieve oplossing

Dunea is een samenwerking aangegaan met het bedrijf Cyclomedia om de ondergrond gemakkelijker in beeld te brengen. Cyclomedia brengt de openbare ruimte in beeld door jaarlijks hoogwaardige 360° straatfoto’s en luchtfoto’s in heel Nederland te nemen en dit beeldmateriaal stelt Dunea in staat om een beter inzicht in de situatie ter plekke te krijgen.

“Wij willen graag goed vastleggen waar onze leidingen liggen. Vroeger deden we dit door na werkzaamheden de situatie ter plaatse op papier te schetsen en dan op kantoor verder uit te werken. Nu hebben we in samenwerking met Cyclomedia een app ontwikkeld waarmee op gestandaardiseerde wijze drie foto’s gemaakt kunnen worden. Deze foto’s kunnen door collega’s op kantoor direct geraadpleegd worden en zij geven aan deze foto’s vier herkenningspunten mee, denk daarbij aan een hoek van een (schutting)deur, een putje en de hoek van een huis. Daarnaast wordt het in te meten punt apart aangegeven in de genomen foto. Datzelfde doen we bij de foto die Cyclomedia van dit gebied heeft gemaakt en daardoor kunnen we gemakkelijk de coördinaten van het in te meten punt (en dus van de leiding) registeren”, legt Michael van den Boom, expert procesvoering in de distributie, uit.

Op de foto's worden verschillende referentiepunten aangegeven.

Pilot

Deze pilot wordt samen met drie andere parijen en Cyclomedia uitgevoerd. Van de waterleidingbedrijven is WML in Limburg aangehaakt. Momenteel is Dunea druk bezig is met de pilot, waarbij begin mei het eerste team is opgeleid. Het pilotteam bestaat uit medewerkers van de teams uitvoering en bedrijfsvoering bij Dunea. Zij maken, bij echte werkzaamheden, foto’s waarbij in de back office coördinaten van de in te meten punten berekend worden. Tijdens deze pilot wordt nu bepaald of de resultaten (kunnen) voldoen aan de normen die Dunea stelt aan de oplevering van revisiegegevens. “De eerst ingemeten, berekende, punten zijn nagemeten met een GPS en deze laten een afwijking zien van ca. 15 cm. Dit is veelbelovend”, aldus Van den Boom.

Volgende stap?

Wij gaan nu kijken hoe we de techniek verder kunnen ontwikkelen en hoe we bijvoorbeeld de nauwkeurigheid kunnen vergroten en ook de verwerking van de gegevens verder kunnen automatiseren.

Meer informatie:

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met: Michael van den Boom, expert procesvoering in de distributie, tel. 06 206 106 98, m.boom@dunea.nl of Ton Hayes, procescoördinator leiding-infosystemen, tel. 06 531 628 47, e-mail t.hayes@dunea.nl.