Herziening waterwetvergunning

Dunea werkt samen met de Provincie aan de actualisatie van de vergunning voor het infiltreren en onttrekken van grondwater in waterwin-/ natuurgebied. De huidige vergunning verplicht ons net zo veel water te infiltreren als we onttrekken. Deze verplichting biedt ons onvoldoende ruimte om rekening te houden met belangen voor de natuur en de omgeving.

Dunea werkt samen met de Provincie aan de actualisatie van de vergunning voor het infiltreren en onttrekken van grondwater in waterwin-/ natuurgebied. De huidige vergunning verplicht ons net zo veel water te infiltreren als we onttrekken. Deze verplichting biedt ons onvoldoende ruimte om rekening te houden met belangen voor de natuur en de omgeving.

Daarom heeft Omgevingsdienst Haaglanden aangeven dat we de vergunning moeten actualiseren. De vergunning wordt aangepast om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en om de balans tussen waterwinning en natuur verder te optimaliseren. Belangrijkste doel voor Dunea is dat we voor onze klanten de duinen nog beter kunnen inzetten voor de productie van drinkwater, zonder andere maatschappelijke belangen te schaden. Belangrijke omgevingswaarden zijn in ieder geval:

  • Schoon en voldoende grondwater in de duinen;
  • Voorkomen van grondwateroverlast;
  • Beschermen van de vocht-afhankelijke natuur
  • Informatieavond op woensdag 21 juni, 19.00 uur

We vinden het belangrijk om alle stakeholders en belanghebbenden (o.a. bewonersorganisaties) te betrekken en het gesprek met hen aan te gaan. Voor onze stakeholders en belanghebbenden organiseren we een informatieavond. Deze wordt gehouden op woensdag 21 juni in de voorlichtingszaal op onze Productielocatie in Scheveningen. De aanvang is om 19.30 uur. Inloop om 19.00 uur. De bijeenkomst heeft tot doel, het waarom en het proces van de herziening toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. U kunt zich nog aanmelden voor de bijeenkomst via secretariaat@dunea.nl o.v.v. bijeenkomst 21 juni.

Unieke balans

Van nature is het grondwater aan de kust zout. Uniek in Nederland is dat onder de duinen het grondwater zoet is. Deze zoetgrondwater-voorraad houdt Dunea in stand ten behoeve van prachtige natuurwaarden en de drinkwaterproductie van 1,3 miljoen mensen.

Meer informatie


Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met: Peter Spierenburg, senior consultant,  tel. 06 516 498 69 of p.spierenburg@dunea.nl of Pieter Dammers, omgevingsmanager, tel.  06 518 403 07 of p.dammers@dunea.nl.