Werken aan klimaatbestendig zijn

Nieuwe vormen van sanitatie, klimaatadaptatie, Tiny Houses en circulaire systemen; het zijn mogelijke antwoorden op de vraag hoe we in Nederland kunnen inspelen op klimaatverandering. Dunea denkt graag met haar partners mee over die antwoorden.

In het Deltaplan klimaatadaptatie zijn zeven ambities beschreven voor een waterrobuuste, klimaatbestendige inrichting van Nederland. Want doen we nu niets, dan kan de schade in 2050 zijn opgelopen tot 70 miljard euro. Dat bewustzijn begint langzaam door te dringen. Zo komt het aanpassen van woonwijken en woningen bij gemeenten hoger op de agenda te staan. Wat betekent dit voor Dunea? Adviseur waterketenbeheer Ruben Wentink: “Wij krijgen steeds meer vragen over decentrale watersystemen. Mensen willen zelf voorzien in hun water en energie, en hun eigen afvalstromen verwerken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Tiny Houses: mobiele woningen die proberen volledig zelfvoorzienend te zijn. Op het Erasmusveld in Den Haag staan er enkelen waar Dunea en ook Evides bij betrokken zijn. We willen graag leren van deze ontwikkelingen en kunnen ook adviseren.”

Kansen vergroten

Een ander voorbeeld speelt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waar Dunea meedenkt bij de reconstructie van een woonwijk waar het maaiveld op sommige plekken 90 cm verzakt is. Projectleider Jolanda Alsemgeest: “Een bestaande woonwijk klimaatbestendig inrichten is een uitdaging. Er liggen veel kansen, maar er zijn ook beperkingen die bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk niet kent. Wanneer de samenwerking met belanghebbende partijen in een zo vroeg mogelijk stadium begint, vergroot het de kansen binnen het project. Als gemeente hebben we daarom bij de start van Klimaatbestendig Klapwijk actief de samenwerking gezocht met onder andere Dunea. Dunea is een heel enthousiaste partij, die graag wil innoveren”

Naast het onderzoeken van de mogelijkheden in de openbare ruimte, richt het projectteam zich ook op het vergroten van het klimaatbewustzijn van de wijkbewoners. “Klimaatbestendig inrichten houdt namelijk niet op bij de erfgrens, ook particuliere tuinen en daken spelen hier een grote rol in. We moeten het samen voor elkaar krijgen!”

Vliegveld

Samen met de gemeente Katwijk denken het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Rijksvastgoed Dienst en Dunea mee over een nieuwe woonwijk op voormalig vliegveld Valkenburg. Alle betrokken partijen hebben hierbij de ambitie uitgesproken om te streven naar een klimaatbestendige woonwijk. Fons Dekkers, procesleider nieuwe sanitatie van Rijnland: “Nieuwe vormen van sanitatie kunnen mogelijk voordelen bieden voor lokale terugwinning van energie en grondstoffen, en meer zekerheid bieden voor een goede volksgezondheid en waterkwaliteit. Wat precies de voordelen zijn, ook op het gebied van drinkwater, en of dit ook economisch toepasbaar is op deze specifieke locatie willen we samen gaan verkennen.”

Ook bezig met gebiedsontwikkelingen, reconstructies, nieuwbouw of saneringen? Dunea denkt graag mee. Neem voor meer informatie contact op met Ruben Wentink.