Kracht van verbeelding

De tien Hart van Holland-gemeenten hielden op 13 december het symposium De kracht van verbeelding om te markeren dat zij gezamenlijk tot een regionale agenda voor de Omgevingsvisie 2040 zijn gekomen. Dunea heeft bijgedragen aan dit resultaat.

Het is de eerste regio in Nederland die met intensieve samenwerking een regionale omgevingsagenda heeft samengesteld. Grote thema’s, die ook in de rest van Nederland spelen, zijn geagendeerd en vormen een kader voor de gemeentelijke omgevingsvisie van de tien aangesloten gemeenten. Hierin zetten zij lijnen uit voor de inrichting van hun fysieke leefomgeving naar 2030/2040 toe.

Toekomstbestendig

Dunea bracht en brengt kennis en onderzoeksgegevens op het gebied van grondwater in relatie tot klimaatverandering, biodiversiteit en natuurontwikkeling, en ondergrondse infra. Strategisch omgevingsmanager Ans Groenewegen: “Het borgen van enkele wezenlijke belangen in de omgevingsvisie van aandeelhoudende gemeenten is zeer wenselijk. Wij merken dat drinkwater in combinatie met natuur vaak nog een ondergeschoven kindje is in de planvorming. We doen daarom graag mee om samen te zorgen voor een toekomstbestendige drinkwatervoorziening.”

symposium omgevingswet