Drinkwatertarieven 2018

De belangrijkste tarieven voor lekker en duurzaam drinkwater dalen in 2018. Dat hebben de 18 aandeelhoudende gemeenten van Dunea weer vastgesteld, samen met de meerjarenbegroting. Voor huishoudens met een basisaansluiting zal de rekening ongeveer gelijk blijven. Klanten met een grotere leveringscapaciteit zullen hun waterrekening zien dalen.

Duizend liter drinkwater kost volgend jaar twee cent minder en komt op precies één euro, exclusief zes cent btw. En alle vastrechttarieven dalen. Dat is bijzonder, want met 85% van de bedrijfskosten in zuiveringsinstallaties en leidingnetten, heeft het bedrijf veel vaste inkomsten nodig om de kosten te kunnen dekken en benodigde investeringen te kunnen doen. "Met de woningbouw weer op gang en een sterke bevolkingstoename in ons leveringsgebied, gaan meer mensen bijdragen in die vaste kosten en moeten wij de komende jaren onze drinkwaterproductie gaan uitbreiden om aan de vraag te kunnen blijven voldoen,” licht directeur Wim Drossaert toe. Het vastrecht voor een basisaansluiting kost volgend jaar € 59,21 excl. btw.

Besparingen teruggeven

Naast deze gunstige ontwikkelingen in de omgeving, zijn er ook weer veel besparingen gerealiseerd. Drossaert: "De rentekosten op leningen blijft laag dankzij lage rente en omdat wij door onze betere vermogenspositie minder hoeven te lenen. Dat scheelt. De korting voor automatische incasso zetten we om naar een lagere prijs voor iedereen. Dit betekent dat klanten die gebruik maakten van de korting, uiteindelijk niet veel verschil zullen zien op hun jaarafrekening. Dankzij alle besparingen kunnen we ook de administratiekosten bij verhuizing afschaffen. Dat tarief zag een klant gemiddeld eens per zeven jaar. Zonder de korting en de administratiekosten vereenvoudigt de rekening voor klanten en ook onze administratie.”

Precario en afbouw

Hillegom is inmiddels begonnen met het afbouwen van precario op waterleidingen. Alleen de gemeente Pijnacker-Nootdorp stopt per 2018 helemaal. “Ik hoop dat andere gemeenten spoedig hun voorbeeld gaan volgen,” reageert Wim Drossaert. "Dan gaat de waterrekening verder omlaag en meer echt over drinkwater. Nu bestaat de gemiddelde waterrekening in ons leveringsgebied nog voor ruim 25% uit belastingen: belasting op leidingwater, btw en precario. Dat dit lager wordt, past bij een basisbehoefte als drinkwater.” Een zestal vastrechttoeslagen precario stijgt licht onder invloed van de berekening: gemeentelijk tarief maal aantal meters leiding in gemeentegrond, gedeeld door het aantal klanten in een gemeente.

Toekomst

Dunea heeft geen winstoogmerk en is zich bewust van haar maatschappelijke rol. Drossaert: “Wij streven ernaar ook in de toekomst de tarieven laag en stabiel te houden. Dat is best lastig, want we mogen maar beperkt sparen voor toekomstige investeringen. Het kan dus zijn dat tarieven in de toekomst weer stijgen als er meer investeringen nodig zijn, bijvoorbeeld om ook onder moeilijker omstandigheden lekker en betrouwbaar drinkwater te kunnen blijven maken. Er blijft meer onderzoek, zuiveringsinspanningen en onderhoud nodig om ook in de toekomst lekker en betrouwbaar drinkwater te kunnen blijven leveren, uit betrouwbare bronnen en met prachtige duinen.”

drinkwatertarieven 2018