Betere samenwerking bij verleggingen

Dunea maakt met diverse gemeenten afspraken om de samenwerking in de openbare ruimte te verbeteren. Door al vroeg in de planvorming en tijdens de uitvoering goed af te stemmen, kunnen de maatschappelijke kosten voor het verleggen van leidingen omlaag. Ook de overlast voor inwoners wordt zo beperkt.

Verleggingen komen regelmatig voor en zijn noodzakelijk om ruimte te maken voor bijvoorbeeld nieuwe wegen of woningbouwprojecten. Drinkwaterleidingen die verlegd moeten worden, zijn vaak nog lang niet toe aan vervanging: een verlegging kost de maatschappij dus geld. Het verleggen van drinkwaterleidingen in het gebied van Dunea kost ca. € 4.000.000,- per jaar. Dunea heeft het afgelopen jaar bij haar stakeholders en aandeelhouders aandacht gevraagd voor de problematiek rondom verleggingen.

Voorspelbaar

Dunea is daarom verheugd dat nu met meerdere partners (o.a. gemeenten in de Bollenstreek, Zoetermeer, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en provincie Zuid-Holland) wordt gewerkt aan uitvoeringsprotocollen. Hierin maken partners afspraken over hoe de samenwerking in de openbare ruimte kan worden verbeterd. “Door betere samenwerking in de planvormings- en uitvoeringsfase van projecten kunnen we de maatschappelijke kosten en de overlast voor inwoners verminderen”, zegt strategisch adviseur Willemijn Bouland. “Zo komen we tot een geoliede en voorspelbare samenwerking die faal- en begeleidingskosten zal verlagen. We realiseren ons dat dit van alle betrokken partijen een verandering vraagt: in organisatie en in planning - ook bij onszelf! De uitvoeringsprotocollen en het nieuwe beleid zien we dan ook niet als eindpunt, maar juist als start van een betere samenwerking.”

Financieel belang

Naast het verbeteren van de samenwerking blijft Dunea ook aandacht vragen voor haar financieel belang en het belang van de leveringszekerheid bij verleggingen. Daarbij gaat het om:

  • Betere bescherming van grote rivier- en transportwaterleidingen. Deze leidingen zijn cruciaal voor de leveringszekerheid van drinkwater; verleggingen brengen grote kosten met zich mee. Daarom verdienen deze leidingen een aparte benadering in uitvoering en in nadeelcompensatieregelingen. Hoge kosten voor Dunea kunnen leiden tot ongewenste en niet-transparante tariefschommelingen voor klanten.
  • Onderscheid tussen publieke projecten en projecten met een commercieel karakter. Drinkwaterklanten mogen niet de dupe worden van commercieel gedreven verleggingen. Die kosten horen thuis in het (commerciële) project en niet op de drinkwaterrekening.

Ook in 2018 blijven wij aandacht vragen voor verleggingen en willen we ook met andere partners aan de slag om de samenwerking in de openbare ruimte te verbeteren.