Waterkwaliteit – de grens bereikt?

Het drinkwater van Dunea voldoet aan de uiterst strenge normen die de overheid en de drinkwaterbedrijven zelf aan het water stellen. Het Nederlandse kraanwater behoort nog steeds, met afstand, tot het beste van de wereld. Maar ook wij maken ons, samen met onze klanten en stakeholders, zorgen over de waterkwaliteit in de toekomst. Daarom strijden we nu voor een schone bron en bereiden we ons tegelijkertijd voor op de toekomst.

In onze bron voor drinkwater, de Afgedamde Maas, treffen we sporen van medicijnen aan, bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen. En wat in onze bronnen zit, kan ook in ons drinkwater terecht komen. Dit hebben we recent gemerkt door het aantreffen van de stof GenX in onze bron én in ons drinkwater. Daarbij gaat het weliswaar om concentraties die vele maken lager zijn dan veiligheidsgrens die de overheid geeft, maar toch: zo’n stof hoort er simpelweg niet in te zitten. GenX heeft duidelijk gemaakt dat voor goed drinkwater steeds grotere inspanningen nodig zijn, dat er een grens zit aan wat drinkwaterbedrijven kunnen zuiveren, en dat er een grens zit aan wat burgers wenselijk vinden.

Wat verandert er?

Er spelen een aantal ontwikkelingen die de waterkwaliteit en de kennis hierover in de toekomst doen veranderen. Zo worden de analysetechnieken om de waterkwaliteit te meten en te waarborgen steeds beter, waardoor we vervuilingen in de bron al in zeer lage concentraties (nanogrammen) kunnen meten. Een andere ontwikkeling is de klimaatverandering waardoor rivieren voor langere periodes lage afvoer krijgen. De concentraties van vervuilingen vanuit industrie, landbouw en afvalwaterzuiveringen nemen hierdoor toe. En tot slot leven we in een maatschappij waar steeds meer chemische stoffen gemaakt en gebruikt worden. Deze stoffen vinden langs verschillende routes hun weg naar het milieu en naar het oppervlaktewater.

Toekomstbestendig

Nu voldoet het drinkwater nog steeds aan alle strenge normen, is het veilig en betrouwbaar. Maar hoe zit dat in de toekomst? Is de grens bereikt? Dunea zet in op een hybride aanpak: we maken ons hard voor bescherming van de bron, we verkennen alternatieve bronnen en starten een proef met aanvullende zuivering van het rivierwater, nog voordat het naar de duinen wordt getransporteerd. Maar een toekomstbestendige drinkwatervoorziening is een zaak van ons allemaal: overheden, industrie, land- en tuinbouw en burgers. Door samen die verantwoordelijkheid op te pakken en onze rivieren te beschermen, kunnen we ook in de toekomst goed drinkwater blijven maken. Het is onze wettelijke taak om veilig drinkwater te leveren. Daar staan we voor.

Interesse in onze huidige manier van zuiveren? We laten onze relaties graag zien hoe we drinkwater maken. Neem contact met ons op.