Samenwerken in schuldpreventie voorkomt afsluitingen

Het ministerie van IenM is de regeling ‘Afsluitbeleid drinkwater voor kleine gebruikers’ aan het herijken; een onderwerp nauw gelieerd aan de armoedebestrijdingstaak van gemeenten. Dunea wil het aantal afsluitingen verder laten dalen en zoekt samenwerking. Heeft/kent uw gemeente projecten in schuldpreventie en/of een meldpunt voor kwetsbare inwoners?

De regeling ‘Afsluitbeleid drinkwater voor kleine gebruikers’ stelt dat drinkwaterbedrijven een beleid moeten voeren dat afsluiten zo veel mogelijk voorkomt. Door schulden minder te laten oplopen en door eerder in het incassoproces persoonlijke contact aan te gaan, heeft Dunea het aantal afsluitingen de afgelopen jaren al flink laten dalen. Door taalonafhankelijke symbolen aan correspondentie toe te voegen, verwachten we verbetering van betaalgedrag onder anderstaligen. We onderzoeken wat andere kansrijke verbeteringen zijn.

Zorgvuldige incasso

Dunea sluit haar klanten liever niet af van kraanwater, maar soms komt er na een aantal contactmomenten geen nieuw contract op een adres na een verhuizing of is er wel een contract, maar worden rekeningen niet betaald. Nathalie Trijsburg, verantwoordelijk voor meterstanden en inning: “Wij hebben vijf contactmomenten om ons geld te krijgen. Wij sturen een rekening en twee keer een herinnering, wij gaan voor een bezoek aan de deur en wij doen een aankondiging van afsluiting. Bij elk van deze contactmomenten adviseren wij klanten met betalingsproblemen, hulp te zoeken. Dit kan een betalingsregeling zijn met ons, of – bij grotere problemen – hulp van een instantie voor schuldhulpverlening.”

Meldpunt bekend?

Een waterrekening is laag in vergelijking tot energie en zorgkosten. Als een klant de waterrekening niet kan betalen, is er meestal meer aan de hand. Trijsburg: “Als wij schrijnende situaties ontdekken, bijvoorbeeld tijdens ons persoonlijke contact aan de deur, sluiten wij niet af, maar melden wij de situatie. Den Haag heeft hier een meldcode voor, bij andere gemeenten zoeken wij nog de juiste ‘ingang’.” Ook klanten in schuldhulpverlening of met een betalingsregeling sluit Dunea niet af. Wie wel wordt afgesloten krijgt vooraf bericht. Dan is er tijd om zelf een voorraadje water aanleggen.

Schuldpreventie

Dunea is een publiek bedrijf zonder winstoogmerk. Rekeningen die niet worden betaald, zijn kosten die uiteindelijk worden betaald door andere klanten. We proberen dit en afsluiten zoveel mogelijk te voorkomen. Het aantal afsluitingen daalt en ook het bedrag ‘oninbaar’, maar we zijn er nog niet. Als de wetgever het voorschrijft, laten we uiteraard een ‘waterdragend middel van 12 liter’ achter, maar het liefste zien wij meer aandacht voor schuldpreventie. Daar hebben onze kwetsbare klanten zoveel meer baat bij.

Dunea participeert in Den Haag via het Schuldenlab070 in de proef ‘Incassovrije wijken’. Kent u kansrijke projecten waarin Dunea een logische partner zou zijn? Of heeft uw gemeente ook een meldpunt waar onze medewerkers melding kunnen maken van schrijnende situaties bij inwoners. Neem dan contact op met Nathalie Trijsburg.