Samenwerking met regionale glastuinbouw

Drinkwater is zowel grondstof als voedingsmiddel, maar kan zelfs bron voor energie zijn. Dunea heeft de tuinbouwsector veel te bieden, maar andersom ook. Daarom zijn we vorige week toegetreden als lid van Greenport Westland-Oostland en hebben we ons verbonden met hun energie-ambitie.

In Greenport werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen samen aan een duurzame en vitale toekomst voor de regionale tuinbouw. Directeur van Dunea, Wim Drossaert: "De glastuinbouw is een belangrijke sector voor Dunea. Niet alleen qua waterverbruik, maar ook qua ondernemerschap. De sector is succesvol en wil vooruit om succesvol te blijven. Dat wil Dunea ook. Wij zien kansen om toegevoegde waarde te bieden op de thema’s water, energie en buitenland."

Water

Participatie op het thema Water ligt voor de hand. Dunea heeft veel kennis en wil zich – net als de partners - ontwikkelen op circulaire systemen. In innovaties voor de glastuinbouw, liggen mogelijk oplossingen voor continue levering van schoon, zoet water door ondergrondse opslag. Dat is een interessante oplossing voor zowel seizoensgebonden waterproblematiek in de tuinbouw, als voor een drinkwaterbedrijf dat op zoek is naar extra capaciteit.

Energie

Als eerste daad na toetreding, tekende Dunea gelijk ook het Energieakkoord. Daarmee hebben 35 partijen zich verbonden aan het beperken van CO2- en stikstofuitstoot, verduurzaming en energieverbruik. De Greenport wil de eerste klimaatneutrale tuinbouwregio van het land zijn. "Met de energietransitie en een veranderende markt zullen we het in de Greenports echt anders en beter moeten gaan doen," zo verklaarde Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Dunea draagt graag bij aan die energietransitie met kennis en diensten waarbij water drager is van energie, zoals in collectieve WKO-systemen of warmtenetten. In 2020 willen de partners hebben bereikt dat 14% van de gebouwen en kassen wordt verwarmd met duurzame warmte, zoals geothermie en restwarmte.

Buitenland

In de Greenport-ambitie om een mondiale tuinbouwkern voor voedselvoorziening te worden, is beschikbaarheid van voldoende zoet en schoon water een voorwaarde, maar ook vaak een issue. Drossaert: “Ook in economische buitenlandprojecten kunnen we elkaar versterken.”