Met GGD op jacht naar loden leidingen

Loden waterleidingen behoren tot het verleden. Of toch niet? Tussen 1994 en 2009 zijn in grootschalige projecten de loden leidingen in ons distributienet vervangen voor kunststof. Ondanks dat bleven collega’s lood tegenkomen, buiten- maar vooral binnenshuis. Dat vroeg om onderzoek en actie, want lood is schadelijk voor de ontwikkeling van ongeborenen en kinderen tot en met 6 jaar.

Meteropnemers, -verwisselaars en monteurs melden adressen waar ze lood tegenkomen. “Uit ons leidingsysteem bleek dat er nog 3000 adressen waren met kans op lood”, vertelt Henk Beukenholdt, projectleider metallische saneringen. “Deze adressen nalopen is een logische actie en zeer succesvol; bij ongeveer de helft treffen we lood aan en hebben we de aansluitleidingen laten vervangen door gespecialiseerde aannemers. Want de laatste loodjes zijn zwaar: de leidingen zitten op moeilijk bereikbare plekken in portieken, granitovloeren en muren.”

Het meeste lood zit binnen

Al gauw bleek dat er bij bouw voor 1960 vaker lood in de binneninstallatie werden aangetroffen dan erbuiten. Tot aan de watermeter vervangt Dunea, maar ‘na de watermeter’ is de woningeigenaar zelf verantwoordelijk. Daarom werd contact gezocht met GGD Haaglanden. Samen is de voorlichting over lood in drinkwater op orde gebracht volgens de nieuwste loodrichtlijn. Binnenkort benaderen we verloskundigenpraktijken en consultatiebureaus, om ook via hen zwangere vrouwen en jonge kinderen te bereiken.

Samenwerking met stakeholders

Omdat je bij de watermeter eenvoudig kunt controleren op loden waterleidingen, kan iedereen die daar komt, helpen lood op te sporen. Door samen te werken wordt inspanning effectiever. Naast eigen collega's is via UNETO-VNI ook aan installateurs gevraagd om weer meer aandacht te hebben voor loden leidingen vanwege de aangescherpte gezondheidsrichtlijn. Woningbouwverenigingen worden zo veel mogelijk direct benaderd. Verhuurders doen doorgaans pas aan woningverbetering als de huurder wisselt of als groot onderhoud is begroot. Maar als er aanstaande moeders of kleine kinderen wonen, kan vervanging niet lang wachten. De GGD adviseert hen namelijk geen water uit loden leidingen te drinken.

Van zelfschouw naar Citizen Science

Een klant kan ook zelf kijken bij de watermeter. Op de website staat een filmpje om hem daarbij te helpen. Met kennisinstituut KWR zoeken we naar de beste manier om klanten zelf lood te laten opsporen in huis. Een groepje Haagse klanten gaat hiervoor naast een blik op de watermeteropstelling, zelf monsters nemen en een teststrip onder de kraan houden. Naast een betrouwbare uitkomst is vooral de beleving van de klant bij deze handelingen van groot belang.

Wijk voor wijk

Lood vinden is één, het vervangen is twee. Bij vondst in de straat gaan onze monteurs en aannemers direct over tot vervanging. Dat kan niet bij iedereen tegelijk, daarom krijgt de risicodoelgroep voorrang. We zijn nu begonnen in Den Haag, maar er zijn natuurlijk ook oude huizen in andere gemeenten. Op www.dunea.nl/lodenleidingen wordt iedereen geholpen. Wilt u contact over dit project? Stuur een mail naar projectleider Henk Beukenholdt.