Dunea haalt de banden met de lokale politiek aan

De wereld van water is complex. Zeker in het licht van ontwikkelingen als klimaatverandering, energietransitie, gezondheid, mobiliteit en leefbaarheid in een steeds drukker wordend Zuid-Holland. Aanleiding voor Dunea om de banden met de lokale politiek aan te halen.

Dunea is mede afhankelijk van besluiten van gemeenteraden. Zij werken immers aan verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, er komen (omgevings)visies en zij stellen regelmatig gemeentebeleid vast dat duin- en drinkwaterbelangen raakt. In de praktijk blijkt dat de lokale politiek die belangen vaak niet goed kent en daarmee de consequenties van besluiten lastig kan inschatten.

”We zien dat er vaak geen of te laat rekening wordt gehouden met onze boven- en ondergrondse belangen”, zegt directeur Wim Drossaert. “Hierdoor ligt inefficiency op de loer en worden ontwikkelkansen onvoldoende benut. Terwijl we juist willen samenwerken, innoveren en samen de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden.” Dunea vraagt daarom extra aandacht voor vier Dunea-belangen waarvan we de noodzaak zien om ze de komende beleidsperiode steviger te agenderen. We hopen dat ze een plek krijgen in de verkiezingsprogramma’s danwel in de coalitieakkoorden 2018.

Het zijn:

  • Slimmer samenwerken om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden
  • Realiseren Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD)
  • Meer samenwerking om de maatschappelijke functie van duin & water versneld uit te bouwen
  • Drinkwater & klimaatverandering