Gepland onderhoud

Tips voor als u zonder water komt

Soms kunnen wij even geen water leveren. Dat kan komen doordat er een lekkage of andere storing bij u in de buurt moet worden verholpen. Vaker gaat het om geplande onderhoudswerkzaamheden aan het leidingnet, zoals aanleg van nieuwe leidingen en vervanging van oude. U ontvangt dan enkele dagen van tevoren een schriftelijke aankondiging.

Geplande werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens kantooruren: maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur. Zonder water zitten is lastig, maar als u het van tevoren weet, kunt u zich voorbereiden.

Enkele tips:

  • Vul flessen met water voor consumptie en bewaar die in de koelkast. 
  • Vul van tevoren het bad of de wastafel.
  • Zet een volle emmer water naast het toilet.
  • Vul de voorraad in de regenton aan met kraanwater. Deze voorraad kunt u gebruiken voor tuin en toilet.

Bedrijven
Bedrijven kunnen dezelfde tips volgen als huishoudens. Daarnaast kunnen zij de volgende opties in overweging nemen:

  • Zelf mobiel sanitair huren.
  • Wij kunnen een noodaansluiting voor u plaatsen (tijdelijke oplossing, kosten op aanvraag). Dan wordt er een tijdelijke aansluiting vanaf een andere leiding gemaakt. Of dit (tijdig) kan worden gerealiseerd hangt af van de mogelijkheden in de omgeving van uw pand en of er op het moment van aanvragen nog voldoende tijd is om de voorziening te realiseren.
  • Wij kunnen extra afsluiters voor u plaatsen (permanente oplossing, kosten op aanvraag), om uw aansluiting als het ware te isoleren. Dit kan alleen bij grote afsluiters onder bepaalde voorwaarden. Bij een wateronderbreking aan de ene zijde van het net, heeft u dan via de andere zijde toch watertoevoer.
  • Is uw bedrijfsvoering van groot maatschappelijk belang (zorginstellingen), dan kunnen we de wateronderbreking in onderling overeenstemming buiten werktijden laten plaatsvinden. Hieraan zijn wel kosten verbonden, die neerkomen op de extra kosten die wij daarvoor moeten maken.